Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
89 715 42 01
Telefon
89 715 11 80
Telefon
89 715 42 01
Adres rejestrowy
Ulica
Gdańska 1
Kod pocztowy
11-300
Miejscowość
Biskupiec
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
olsztyński
Gmina
Biskupiec
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną
KRS
0000339766
REGON
28044397300000
NIP
739-37-67-505
Rok powstania
1994
Organizacja pożytku publicznego
Tak
Ludzie
Liczba członków
85
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misją PSONI jest: dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i wśród innych ludzi oraz szczęście osób z upośledzeniem umysłowym, wspieranie rodzin, aby były one w stanie sprostać sytuacjom, które pociąga za sobą fakt urodzenia dziecka z upośledzeniem umysłowym oraz wspólne życie i przekształcanie własnego bólu w gotowość niesienia pomocy innym. Celem PSONI jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

Prowadzone działania:
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami od 3 do 25 r.ż. - kompleksowe działanie (edukacja, rehabilitacja, opieka medyczna, psychologiczna i logopedyczna, terapia zajęciowa).
Warsztat Terapii Zajeciowej - placówka dla młodzieży i dorosłych upośledzonych umysłowo powyżej 16 r.ż. - terapia pracą, rehabilitacja społeczna.
Współpraca z samorządem lokalnym w zakresie edukacji, opieki medycznej, pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej, promowanie mocnych stron osób z niepełnosprawnością intelektualną, dążenie do wyrównywania szans osób niepełnosprawnych.
Poradnictwo psychologiczno - pedagogiczne dla rodziców.
Spotkania integracyjne mające na celu wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, promowanie ich mocnych stron, likwidowanie negatywnych stereotypów dotyczących upośledzenia umysłowego, podnoszenie świadomości członków społeczności lokalnej.
Przygotowania do otwarcia Środowiskowego Domu Samopomocy - placówki, w której znajdą miejsce podopieczni którzy ukończą edukację w OREW, a nie znajdą miejsca w WTZ, bądź ze względu na swoją głęboką niepełnosprawność nie mogą być uczestnikami WTZ.
Przygotowania do powstania: hostelu (domu mieszkalnego dla osób, które nie będą już miały oparcia w rodzinie); treningu mieszkaniowego (uczenie samodzielnego, niezależnego życia); krótkiego pobytu (gdy rodzina znajdzie się w kryzysie, chociażby z powodu nadmiernego obciążenia ciągłą opieką nad głęboko niepełnosprawnym członkiem rodziny).

Reklama
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej