Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Bielsko-Częstochowsko-Katowickie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami

Bielsko-Częstochowsko-Katowickie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
32 781 51 33
Telefon
32 781 51 34
Telefon
600 937 092
Adres rejestrowy
Ulica
Warszawska 3
Kod pocztowy
40-009
Miejscowość
Katowice
Województwo
śląskie
Powiat
Katowice
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000231000
REGON
27225308400000
NIP
954-17-28-350
Rok powstania
1994
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem działalności Stowarzyszenia jest:

 • reprezentacja interesów członów Stowarzyszenia wobec władz administracji państwowej i lokalnej, organizacji społecznych i gospodarczych krajowych i zagranicznych,
 • tworzenie zasad współpracy pomiędzy członkami Stowarzyszenia,
 • promocja i propagowanie korzystania z usług członków Stowarzyszenia
 • tworzenie wizerunku pośrednictwa jako profesji i pośrednika jako członka odrębnej grupy zawodowej,
 • wypracowanie zasad etyki zawodowej, kontrola i egzekwowanie przestrzegania tych zasad,
 • ochrona interesów członków Stowarzyszenia,
 • dbałość o wysoki poziom usług i kwalifikacji zawodowych pośredników,
 • udział w tworzeniu rynku nieruchomości.

Cele Stowarzyszenia opisane w art. 6 będą realizowane poprzez prowadzenie działalności w następującym zakresie:

   1. Z Wydawanie gazet
   1. Z Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych
   1. Z Pozostała działalność wydawnicza
   1. B Pozostałe pośrednictwo pieniężne, gdzie indziej nie sklasyfikowane
   1. Z Działalność agencji obsługi nieruchomości
   1. A Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi
   1. B Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi
   1. Z Działalność w zakresie oprogramowania
   1. Z Przetwarzanie danych
   1. Z Działalność związana z bazami danych
 • 11) 74. 13. Z Badanie rynku i opinii publicznej
   1. Z Reklama
   1. A Działalność związana z organizacją targów i wystaw
   1. B Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana
   1. B Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane
   1. Z Działalność organizacji profesjonalnych
   1. Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana Działalność wymagająca uzyskania zezwolenia, koncesji lub wpisu na listę podmiotów uprawnionych do wykonywania danego rodzaju działalności będzie podjęta dopiero po uzyskaniu stosownego zezwolenia, koncesji lub wpisu.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej