Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piekarskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Klub Abstynenta "Piątka"

Piekarskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Klub Abstynenta "Piątka"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
32 282 90 90
Telefon
32 282 90 90
Adres rejestrowy
Ulica
Damrota 19
Kod pocztowy
41-940
Miejscowość
Piekary Śląskie
Województwo
śląskie
Powiat
Piekary Śląskie
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000003058
REGON
27648406000000
NIP
498-01-09-089
Rok powstania
1994
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2013
Ludzie
Liczba członków
56
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem działania Klubu jest prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i środków psychoaktywnych, działanie na rzecz moralnego i psychicznego ozdrowienia rodziny, oraz realizować zadania w zakresie:

 1. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
 2. Udzielanie pomocy organizacyjnej w przeciwdziałaniu marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.
 3. Działalności charytatywnej.
 4. Ochrony i promocji zdrowia.
 5. Dążenie do trwałej abstynencji członków Klubu.
 6. Udzielanie informacji i pomocy w kwestii wyboru metod i sposobów leczenia z uzależnienia i współuzależnienia.
 7. Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
 8. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 9. Samokształcenie indywidualne i grupowe w zakresie norm etyczno - moralnych, ze szczególnym uwzględnieniem istoty choroby alkoholowej.
 10. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
 11. Porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym.
 12. Stworzenie alternatywnego środowiska ludziom pragnącym zaprzestania picia alkoholu.
 13. Promocji i organizacji wolontariatu.

Prowadzone działania:

 1. Organizacja miejsc wsparcia i działań samopomocowych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
 2. Organizacja działań związanych z przeciwdziałaniem zjawisku narkomanii, w tym prowadzenie punktu informacyjno - konsultacyjnego oraz akcji edukacyjnej.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej