Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Braniewskie Stowarzyszenie Abstynenckie
Kontakt
Telefon
55 644 45 45
Telefon
55 644 45 45
Adres rejestrowy
Ulica
Kościuszki 10
Kod pocztowy
14-500
Miejscowość
Braniewo
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
braniewski
Gmina
Braniewo
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Schody.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000002043
REGON
17025181300000
NIP
582-10-20-621
Rok powstania
1994
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
39
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja:
Działanie na rzecz ozdrowienia moralnego i psychicznego oraz aktywizacji zawodowej i społecznej osób z grup szczególnego ryzyka - niesienie pomocy osobom objętym zjawiskiem wykluczenia społecznego w mieście oraz na terenie powiatu braniewskiego.

Prowadzone działania:
Podjęcie działalności utworzonego Centrum Integracji Społecznej, skierowanej na reintegrację zawodową i społeczną osób uzależnionych, długotrwale bezrobotnych, bezdomnych z terenu miasta Braniewa i powiatu braniewskiego.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień

Zarząd

Agnieszka Wiśniewska, skarbnik
Tadeusz Piotrowski, sekretarz
Karol Motyka, prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej