Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Szukasz aktualnych informacji o NGO w Polsce? Odwiedź fakty.ngo.pl: ponad 100 raportów, analiz, infografik

Kętrzyńskie Stowarzyszenie Integracji Społecznej - Klub Abstynenta "Dromader"

Kętrzyńskie Stowarzyszenie Integracji Społecznej - Klub Abstynenta "Dromader"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
694 871 197
Adres rejestrowy
Ulica
Miejska 7 lok. 14
Kod pocztowy
11-400
Miejscowość
Kętrzyn
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
kętrzyński
Gmina
Kętrzyn
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000046696
REGON
51084039500000
NIP
7421898516
Rok powstania
1992
Organizacja pożytku publicznego
Tak
Ludzie
Liczba członków
23
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja:

 1. Kształtowanie u swoich członków trwałych dążeń do całkowitego powstrzymywania się od picia wszelkich napojów alkoholowych, używania środków zmieniających nastrój oraz stwarzanie warunków do wytrwania w trzeźwości.
 2. Rozwijanie u członków klubu pożytecznych i satysfakcjonujących zachowań.
 3. Udzielanie członkom klubu i ich rodzinom pomocy w trudnych sytuacjach życiowych, także osobom spoza klubu w podjęciu leczenia odwykowego.
 4. Propagowanie idei trzeźwości poza środowiskiem klubowym, zwłaszcza oddziaływania swoim przykładem i doświadczeniem na grupy społeczne i jednostki nieświadome groźby uzależnienia alkoholowego, nadmiernego i szkodliwego picia alkoholu, nadużywania środków psychotropowych i zmieniających nastrój.
 5. Profilaktyka i praca z młodzieżą.
 6. Propagowanie i organizacja zdrowych form spędzania czasu wolnego.
 7. Działania na rzecz poprawy warunków terapii i lecznictwa.
 8. Działania w kierunku zwiększenia dostępności terapii i pomocy psychologicznej.
 9. Współpraca z organizacjami, instytucjami, osobami prawnymi i cywilnymi, których zadania i cele są zbieżne z przedstawionymi powyżej.
 10. Współpraca w zakresie realizacji programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach:
 • Narodowego Programu,
 • Wojewódzkiego Programu,
 • Powiatowego Programu,
 • Gminnego Programu.

Prowadzone działania:
Osoby uzależnione, współuzależnione, niezamożni, bezrobotni, osoby objęte opieki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Warsztaty terapeutyczne, treningi terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Kolonie letnie dla dzieci z programem profilaktyki uzależnień.
Organizowanie Dnia Dziecka, Choinki Noworocznej, wyjazdów integracyjno-terapeutycznych.
Organizacja działa w obrębie Gminy Miejskiej.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych

Zarząd

Maria Pawluczuk, Prezes
Ewa Łuczyńska, Skarbnik
Danuta Tomko, Sekretarz
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej