Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Kętrzyńskie Stowarzyszenie Integracji Społecznej - Klub Abstynenta "Dromader"

Kętrzyńskie Stowarzyszenie Integracji Społecznej - Klub Abstynenta "Dromader"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
694 871 197
Adres rejestrowy
Ulica
Miejska 7 lok. 14
Kod pocztowy
11-400
Miejscowość
Kętrzyn
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
kętrzyński
Gmina
Kętrzyn
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000046696
REGON
51084039500000
NIP
742-18-98-516
Rok powstania
1992
Organizacja pożytku publicznego
Tak
Ludzie
Liczba członków
23
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja:

 1. Kształtowanie u swoich członków trwałych dążeń do całkowitego powstrzymywania się od picia wszelkich napojów alkoholowych, używania środków zmieniających nastrój oraz stwarzanie warunków do wytrwania w trzeźwości.
 2. Rozwijanie u członków klubu pożytecznych i satysfakcjonujących zachowań.
 3. Udzielanie członkom klubu i ich rodzinom pomocy w trudnych sytuacjach życiowych, także osobom spoza klubu w podjęciu leczenia odwykowego.
 4. Propagowanie idei trzeźwości poza środowiskiem klubowym, zwłaszcza oddziaływania swoim przykładem i doświadczeniem na grupy społeczne i jednostki nieświadome groźby uzależnienia alkoholowego, nadmiernego i szkodliwego picia alkoholu, nadużywania środków psychotropowych i zmieniających nastrój.
 5. Profilaktyka i praca z młodzieżą.
 6. Propagowanie i organizacja zdrowych form spędzania czasu wolnego.
 7. Działania na rzecz poprawy warunków terapii i lecznictwa.
 8. Działania w kierunku zwiększenia dostępności terapii i pomocy psychologicznej.
 9. Współpraca z organizacjami, instytucjami, osobami prawnymi i cywilnymi, których zadania i cele są zbieżne z przedstawionymi powyżej.
 10. Współpraca w zakresie realizacji programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach:
 • Narodowego Programu,
 • Wojewódzkiego Programu,
 • Powiatowego Programu,
 • Gminnego Programu.

Prowadzone działania:
Osoby uzależnione, współuzależnione, niezamożni, bezrobotni, osoby objęte opieki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Warsztaty terapeutyczne, treningi terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Kolonie letnie dla dzieci z programem profilaktyki uzależnień.
Organizowanie Dnia Dziecka, Choinki Noworocznej, wyjazdów integracyjno-terapeutycznych.
Organizacja działa w obrębie Gminy Miejskiej.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych

Zarząd

Maria Pawluczuk, Prezes
Ewa Łuczyńska, Skarbnik
Danuta Tomko, Sekretarz
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej