Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Połczynie Zdroju

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Połczynie Zdroju
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
94 366 39 37
Telefon
94 366 39 37
Adres rejestrowy
Ulica
22 Lipca 4
Kod pocztowy
78-320
Miejscowość
Połczyn-Zdrój
Województwo
zachodniopomorskie
Powiat
świdwiński
Gmina
Połczyn-Zdrój
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Jest podjazd do budynku i urządzenia sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną
KRS
0000318961
REGON
32060062000000
NIP
672-15-47-772
Rok powstania
2002
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2009
Ludzie
Liczba członków
38
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dziecka, jego wielostronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość i godność a w szczególności: tworzenie społecznego ruchu na rzecz pomocy dzieciom, przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym, ochrona dzieci przed patologią społeczną - przemocą, złym traktowaniem, dyskryminacją.
Upowszechnianie środowiskowego, prorodzinnego modelu opieki, zapobieganie wychowywaniu się dziecka poza rodziną.
Podejmowanie działań zmierzających do poprawy prorodzinnej opieki nad dzieckiem, łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowujących dzieci.

Prowadzone działania:

"Ośrodek Wsparcia Rodziny"
Otwarty od poniedziałku do piątku od 9.00 do 11.00, w środy od 9.00 do 12.00.
Naszymi klientami są osoby uzależnione i współuzależnione od środków zmieniających świadomość, ofiary i świadkowie przemocy domowej oraz sprawcy, osoby potrzebujące wsparcia i pomocy społeczno-prawnej.
Formy pomocy:

  • wsparcie psychologiczne
  • pomoc społeczno-prawna
  • informacje i porady
  • mediacje
  • grupy wsparcia
  • interwencje w środowisku.

"Środowiskowe Ognisko Integracyjne"
Otwarte od poniedziałku do piątku od 11:00 do 16:00.
Uczestnikami są dzieci z rodzin najuboższych zagrożonych patologią społeczną w wieku od 6 do 15 roku życia w tym także dzieci niepełnosprawne, którym udzielamy wsparcia w rozwiązywaniu problemów osobistych, rówieśniczych, pomagamy w nauce szkolnej, rozwijamy zainteresowania w tym zawodowe poprzez prowadzenie zajęć.
Organizujemy dla nich wypoczynek w czasie ferii zimowych i wakacyjnych.
3.Punkt Informacyjno-Konsultacyjny o narkotykach i narkomanii.
Siedziba: Publiczne Gimnazjum w Połczynie-Zdroju ul Mieszka 1.
Pomocy i wsparci udziela terapeuta uzależnień w każdy wtorek od godz. 8.00 do 10.00.

Prowadzimy również:
Koło Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych.
Koło Rodziców Dzieci Specjalnej Troski.
Koło Dzieci, Młodzieży i Dorosłych dyscypliny sportowej szachy.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja dzieci i młodzieży
prawa dziecka
Odbiorcy działań

Zarząd

Zofia Śliwińska, wiceprezes
Jadwiga Sulerz, sekretarz
Teresa Czaplińska, prezes
Aneta Kubik, członek zarządu
Krystyna Lembowicz, skarbnik
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele pożytku publicznego
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej