Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Webinar o zarządzaniu finansami w NGO [16.10.23] Poznaj kluczowe obszary. Sprawdź program >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Zielone Mazowsze
Logo 1,5%
Tej organizacji możesz przekazać 1,5% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
E-mail
Pokaż
Telefon
22 621 77 77
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Dni i godziny pracy
pon. - pt. w godz. 14.00 - 18.00, najlepiej wcześniej umówić się mailowo lub telefonicznie
Ulica
Koszykowa 67 lok. 21
Kod pocztowy
00-667
Miejscowość
Warszawa
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Śródmieście
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Utrudniona
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Lokal na wyniesionym parterze - trzy dość wysokie stopnie.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000125160
REGON
01263626600000
NIP
1132225096
Rok powstania
1994
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Ludzie
Liczba członków
50
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Wesprzyj Zielone Mazowsze

przekaż darowiznę na cele statutowe

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze powstało w 1994 r. Jesteśmy niezależną organizacją ekologiczną, dążącą do poprawy jakości życia mieszkańców, w szczególności osób niezmotoryzowanych i pragnących mieszkać w zdrowym i przyjaznym człowiekowi otoczeniu.

Naszą misję realizujemy poprzez:

  • Promocję transportu publicznego, w tym kolejowego;
  • Promocję ruchu rowerowego i działania na rzecz poprawy warunków jazdy na rowerze;
  • Działania na rzecz respektowania praw pieszych;
  • Działania zmierzające do ograniczenia ruchu samochodowego;
  • Wspieranie mieszkańców we współdecydowaniu o własnym otoczeniu i wzmacnianie kontroli społecznej;
  • Budowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa;
  • Działania zmierzające do redukcji odpadów u źródła i odzysku surowców wtórnych;
  • Ochronę terenów zieleni i miejsc przyrodniczo cennych;
  • Działania na rzecz ograniczenia emisji zanieczyszczeń i poprawy jakości powietrza.

Terenem naszych działań jest Warszawa i Mazowsze, ale staramy się również wspierać inicjatywy zbieżne z naszą misją w innych regionach Polski.

Kampania rowerowa

Staramy się o poprawę jakości powstających dróg dla rowerów, tak aby były spójne, bezpieczne i wygodne. Jesteśmy znani z organizacji największych w Europie Środkowo-Wschodniej przejazdów rowerzystów - Warszawskiej Masy Krytycznej. Co miesiąc od kilkuset do półtora tysiąca rowerzystów przejeżdża ulicami Warszawy, zwracając uwagę władzom miasta na swoją obecność i domagając się tworzenia warunków do jazdy na rowerze oraz traktowania rowerzystów jako pełnoprawnych uczestników ruchu. Bierzemy też aktywny udział w budżecie partycypacyjnym,

Społeczny Rzecznik Niezmotoryzowanych

Rzecznik działa na rzecz pieszych, rowerzystów, pasażerów komunikacji publicznej. Podejmuje interwencje w Warszawie w przypadkach złej organizacji komunikacji publicznej, dyskryminacji pieszych (np. poprzez likwidację przejść przez jezdnię, zajmowanie chodników przez parkingi), projektowania ścieżek rowerowych niskiej jakości.

Rzecznik współpracuje też aktywnie z Komisją Dialogu Społecznego ds. Transportu, starając się o lepsze warunki współpracy pierwszego i trzeciego sektora. Poza działaniami naprawczymi, podejmowane są też działania badawcze (raporty), szkoleniowe (podręcznik projektowania infrastruktury) i służące zaangażowaniu mieszkańców. Zielone Mazowsze we współpracy z KDS ds. Transportu wdraża celu kontrolę społeczna i współpracę na rzecz efektywnego i zrównoważonego systemu transportowego, poprawy sytuacji niechronionych uczestników ruchu i kształtowania przyjaznej przestrzeni publicznej.

Razem bez barier. Warszawa przyjazna wszystkim mieszkańcom

Celem projektu jest zapobieganie wykluczeniu i dyskryminacji osób z niepełnosprawnością, matek prowadzących wózki z dziećmi oraz ludzi starszych, którzy mają trudności ze sprawnym i wygodnym poruszaniem się po Warszawie. Projekt obejmuje działania interwencyjne (również wspólnie z wykluczonymi), doradztwo (spotkania i konsultacje dla mieszkańców), a także nagłaśnianie problemów (np. poprzez happeningi) oraz edukację społeczną (m.in. szkolenia dla kierowców komunikacji miejskiej, studentów).
Chcemy umożliwić wszystkim mieszkańcom stolicy łatwe korzystanie z przestrzeni publicznej!

Działania na rzecz przyjaznych środowisku form transportu

Stowarzyszenie działa na rzecz wzrostu podróży transportem publicznym i rowerowym w Polsce. Z inicjatywy Zielonego Mazowsza powstała sieć organizacji pozarządowych i osób działających na rzecz promocji zrównoważonego transportu oraz ograniczenia negatywnego wpływu transportu na środowisko, zdrowie i życie ludzi. W skład Koalicji Lanckorońskiej na rzecz zrównoważonego transportu wchodzi 15 organizacji.

Interwencje ekologiczne

Podejmujemy interwencje prawne w przypadkach łamania prawa środowiska, planach zabudowy miejsc przyrodniczo cennych i obniżania jakości życia mieszkańców przez budowę szkodliwych inwestycji. Zapobiegliśmy budowie drogi przez Pole Mokotowskie, ocaliliśmy łęgi wiślane przed całkowitym wycięciem, podejmowaliśmy działania na rzecz ochrony przyrody Portu Praskiego.

Naszym celem jest zachowanie jak największej ilości terenów zielonych w Warszawie i zwiększenie wpływu mieszkańców na swoje otoczenie. W listopadzie 2006 r. byliśmy współorganizatorami akcji "Pociąg dla Rospudy", która przyczyniła się do rezygnacji z planu przecięcia drogą krajową cennego obszaru Natura 2000 - Doliny Rospudy.

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
01.03.2016
Raport pt. Dokąd, jak i czym zmierzamy? stanowi zwieńczenie dwuletniego projektu "Miasta dla ludzi: współpraca na rzecz przestrzeni przyjaznej dla wszystkich mieszkańców", realizowanego w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”, finansowanego z Funduszy EOG. W projekcie uczestniczyło Zielone Mazowsze oraz zrzeszająca ponad 20 organizacji Komisja Dialogu Społecznego ds. Transportu.
Publicystyka
23.02.2016
Polska znajduje się w niechlubnej czołówce najbardziej niebezpiecznych dla niezmotoryzowanych państw Unii Europejskiej. W przeliczeniu na milion mieszkańców, tylko w Rumunii ginie (nieznacznie) więcej rowerzystów. W przypadku pieszych, Polska jest na czwartym miejscu (z 28) –za Łotwą, Rumunią i Litwą. Statystyki Warszawy są pod tym względem lepsze, lecz nadal dalekie od ideału.
Publicystyka
24.08.2015
Dlaczego w niektórych miejscach czujemy się dobrze, a w innych zupełnie nie, czy łatwo jest nam się przemieszczać, gdzie zaczyna się centrum, czy mieszkańcy mogą mieć wpływ na kształtowanie przestrzeni miejskiej?

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
animowanie działań wspólnot lokalnych
miasto, ruchy miejskie
ochrona roślin
ochrona zwierząt
ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin
edukacja ekologiczna
zrównoważony rozwój
transport

Zarząd

Krzysztof Moreń, prezes
Rafał Muszczynko, wiceprezes
Marcin Myszkowski, członek zarządu
Agnieszka Nowak, członkini zarządu
Robert Buciak, skarbnik
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
77154011572034915974610001
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej