Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Bydgoszczy

Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Bydgoszczy
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
690 320 196
Adres rejestrowy
Ulica
Jana i Jędrzeja Śniadeckich 23
Kod pocztowy
85-011
Miejscowość
Bydgoszcz
Województwo
kujawsko-pomorskie
Powiat
Bydgoszcz
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Schody.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną
KRS
0000466072
REGON
34144513000000
NIP
967-13-57-490
Rok powstania
2013
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
50
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misją naszego oddziału jest przede wszystkim szerzenie wiedzy na temat całościowych zaburzeń rozwoju oraz rozwijanie w środowisku lokalnym przyjaznych postaw i chęć zmiany stereotypowego rozumienia problemów osób z autyzmem i ich rodzin.
Ważne jest dla nas tworzenie systemowych rozwiązań zapewniających prawidłową stymulację rozwoju na każdym etapie wiekowym: od przedszkola do placówek zapewniających opiekę osobom dorosłym. Istotne jest dla nas aby oprócz rozwijania umiejętności poznawczych, mowy czy innych jak najlepiej przygotować dzieci do współistnienia w społeczeństwie.

Cele Towarzystwa:

  1. Inicjowanie i prowadzenie różnych form pomocy dla osób z autyzmem i członków ich rodzin w sprawach dotyczących poprawy zdrowia, edukacji, warunków socjalnych, ich sytuacji materialnej i adaptacji w społeczeństwie ludzi zdrowych.
  2. Zaktywizowanie społeczeństwa na rzecz osób z autyzmem i rozwijanie samopomocowego ruchu rodzin, w których żyją osoby z autyzmem.
  3. Wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do poprawy jakości życia (dobrostanu psychicznego) osób z autyzmem i członków ich rodzin.
  4. Tworzenie standardów w zakresie leczenia, terapii, rehabilitacji i edukacji dzieci, młodzieży i osób dorosłych z autyzmem.
  5. Organizowanie różnych form kształcenia w dziedzinie autyzmu i zdrowia psychicznego.
  6. Krzewienie zawodowych zasad etycznych i czuwanie nad ich przestrzeganiem.
  7. Współdziałanie w usprawnianiu leczenia, edukacji, rehabilitacji i opieki nad osobami z autyzmem.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa

Zarząd

Joanna Sawczuk, wiceprezes oddziału
Monika Hemmerling, członek zarządu
Dorota Drosik-Libiszewska, skarbnik
Aurelia Grzmot-Bilska, wiceprezes oddziału
Anna Krawczyk, prezes oddziału
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej