Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Związek Młodzieży Wiejskiej - Zarząd Wojewódzki w Poznaniu

Związek Młodzieży Wiejskiej - Zarząd Wojewódzki w Poznaniu
Kontakt
Telefon
61 851 56 61
Telefon
61 851 56 61
Adres rejestrowy
Ulica
Woźna 12
Kod pocztowy
61-777
Miejscowość
Poznań
Województwo
wielkopolskie
Powiat
Poznań
Gmina
Poznań
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa stowarzyszenia nie posiadająca osobowości prawnej
REGON
00086693000699
Rok powstania
1999
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
1000
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja
Cel działania organizacji:
-Umacnianie Rzeczypospolitej Polskiej, jej suwerenności i praworządności
-Współdziałanie w tworzeniu państwa polskiego
-Wychowywanie młodzieży w poczuciu pokoju, wolności, tolerancji, sprawiedliwości i poszanowaniu prawa
-Realizacja interesów młodzieży wiejskiej
-Rozwój cywilizacyjny, kulturowy i materialny wsi polskiej oraz tworzenie nowoczesnego rolnictwa
-Pomoc w urzeczywistnianiu aspiracji młodzieży wiejskiej w zakresie naukowo-technicznym, oświatowym, oświatowo-wychowawczym, kulturalnym, kultury fizycznej i sportu
-Propagowanie rozwoju kultury wiejskiej w wymiarze ogólnopolskim, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów
-Upowszechnianie nowoczesnych metod w produkcji rolnej, doradztwa rolniczego, wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę
-Ochrona środowiska i zasobów naturalnych
-Działalność dobroczynna i charytatywno-opiekuńcza
-Wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na wsi
-Budowa i wspierania systemu kształcenia zawodowego młodzieży wiejskiej, w tym zmiany kwalifikacji zawodowych
-Podejmowanie i wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
animowanie działań wspólnot lokalnych
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej