Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego

Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
68 325 52 68
Telefon
68 325 30 79
Telefon
68 325 52 68
Adres rejestrowy
Ulica
Bohaterów Westerplatte 27
Kod pocztowy
65-034
Miejscowość
Zielona Góra
Województwo
lubuskie
Powiat
Zielona Góra
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną
KRS
0000282625
REGON
08018775000000
NIP
929-00-02-749
Rok powstania
1992
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2007
Ludzie
Liczba członków
2300
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Naszą misją jest wychowanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań. W Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP pracujemy z wszystkimi, którym bliskie są ideały służby i braterstwa oraz wartości zawarte w Prawie Harcerskim.

Zapraszamy na naszą stronę www.lubuska.zhp.pl

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
profilaktyka uzależnień
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
Reklama

Jednostka nadrzędna

Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej