Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Dolnośląska

Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Dolnośląska
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
71 343 86 66
Telefon
71 372 48 39
Adres rejestrowy
Ulica
Nowa 6
Kod pocztowy
50-082
Miejscowość
Wrocław
Województwo
dolnośląskie
Powiat
Wrocław
Gmina
Wrocław
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną
KRS
0000264246
REGON
02038094900000
NIP
897-17-20-540
Rok powstania
2006
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2006
Ludzie
Liczba członków
8497
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja
ZHP jako stowarzyszenie wychowawcze dzieci i młodzieży, do swoich celów zalicza m.in.:

 • stwarzanie wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego i fizycznego rozwoju człowieka;
 • nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności, w tym wolności od wszelkich nałogów;
 • upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości stanowiących fundament harcerskich zasad: wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji, równouprawnienia, samorządności, tolerancji i przyjaźni;
 • stwarzanie warunków do nawiązania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi.

Prowadzone działania
Chorągiew Dolnośląska ZHP realizuje ogólnopolskie propozycja programowe realizowane przez Związek Harcerstwa Polskiego, m.in.:

 • "Woda jest życiem" - od 1995 r. - projekt wchodzący w program edukacji ekologicznej realizowany przez 15000 drużyn zuchowych i harcerskich oraz także przez nauczycieli w ramach nauczania ekologii w szkołach;
 • "Odkrywcy nieznanego świata" - od 1996r. - program integracyjny dotyczący ludzi niepełnosprawnych spowodował, że gromady zuchowe i drużyny harcerskie otworzyły się na przyjmowanie dzieci niepełnosprawnych;
 • "Paszport do Europy" - od 1997r. - program edukacji dla demokracji;
 • "Bądź gotów" - 1998r. - program przygotowujący do podjęcia interwencji w wyniku zagrożeń cywilizacyjnych i żywiołowych;
 • "Ścieżkami zdrowia" - 1999r. - program edukacji prozdrowotnej;
 • "Od samorządności do demokracji" - 2000 - program edukacji społeczeństwa obywatelskiego, kształtowanie świadomych i odpowiedzialnych postaw wśród dzieci i młodzieży.
 • "Barwy przyszłości" - 2002-2005 - program edukacji obywatelskiej, patriotycznej, wychowania ekonomicznego, doradztwa zawodowego, edukacji dot. praw człowieka, wspierania działań w środowisku wiejskim;
 • "Jeden Świat - Jedno Przyrzeczenie" - program oparty na przekazywaniu wartości opartych na Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim, edukacji europejskiej, samorozwoju.

Chorągiew Dolnośląska realizuje własne propozycje programowe, wśród nich są m.in.:

 • "Odznaka Chorągwiana" - edukacja historyczna, wychowanie patriotyczne, etyka;
 • "Browensea 2007" - edukacja europejska, edukacja historyczna.
 • "Sybiracy w sercu i w pamięci"
  Corocznie organizowane są różnego rodzaju przedsięwzięcia adresowane głównie do dzieci i młodzieży w harcerskich mundurach, mieszkającej na terenie Dolnego Śląska:
  -Wyprawa Polarna Zuchów do Jakuszyc - edukacja prozdrowotna, propagowanie kultury fizycznej;
  -Rajd Granica - propagowanie turystyki górskiej, edukacja proobronna, współpraca ze Strażą Graniczną i Wojskiem Polskim;
  -Przegląd Twórczości Artystycznej Zuchów i Harcerzy Dolnego Śląska w Polkowicach - edukacja artystyczna;
  -Chorągwiane zawody wspinaczkowe, Chorągwiane zawody strzeleckie - edukacja proobronna, propagowanie kultury fizycznej;
  -Zloty chorągwi - kilkudniowe spotkania młodych mieszkańców Dolnego Śląska, podczas których prezentowany jest dorobek ZHP;
  -Chorągwiana Akcja Szkoleniowa - kształcanie liderów środowisk lokalnych, zajmujących się pracą z dziećmi i młodzieżą (trening interpersonalny, podstawy pedagogiki i psychologii, podstawy kreowania wizerunku i pozyskiwania środków na lokalną działalność związaną z dziećmi i młodzieżą);
  -Zuchową Akademię Umiejętności, Biwaki Integracyjne i Wędrowniczy Gościniec - warsztaty dokształcające i wspierające metodycznie liderów środowisk lokalnych;
  -warsztaty dot. motywacji, budowania powiatowych struktur organizacji odpowiedzialnych za PR i inne - kształcenie i podnoszenie umiejętności liderów;
 • obozy dla drużyn Nieprzetartego Szlaku oraz inne przedsięwzięcia śródroczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ( Śmiechowisko, Harcerski Start Paraolimpiada, Mikołaj wszystkich dzieci)
  Ponadto, każdy hufiec ( w 2008 roku jest ich 29)przyjmuje i realizuje własny plan pracy odpowiadający na potrzeby i oczekiwania zuchów i harcerzy.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
Odbiorcy działań
Reklama

Jednostka prowadząca

Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej