Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Szukasz aktualnych informacji o NGO w Polsce? Odwiedź fakty.ngo.pl: ponad 100 raportów, analiz, infografik

Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Warmińsko-Mazurska

Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Warmińsko-Mazurska
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
89 527 78 50
Telefon
89 527 52 92
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Dni i godziny pracy
poniedziałek- piątek w godz. 8.00-16.00
Ulica
Kopernika 45
Kod pocztowy
10-512
Miejscowość
Olsztyn
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
Olsztyn
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Utrudniona
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną
KRS
0000271499
REGON
28017546100000
NIP
7393591437
Rok powstania
1945
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2007
Ludzie
Liczba członków
4000
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja

Związek Harcerstwa Polskiego jest ogólnopolskim, patriotycznym stowarzyszeniem, należącym do światowego ruchu skautowego. ZHP jest organizacją otwartą i apolityczną. Wychowuje młodych ludzi na prawych, aktywnych i odpowiedzialnych obywateli w duchu wartości zawartych w Prawie Harcerskim.

Misją Związku Harcerstwa Polskiego jest wychowanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.

Prowadzone działania

Nasze działania skupiają się przede wszystkim na ciągłej pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą. ZHP wspiera wychowanie dzieci i młodzieży zgodnie z harcerskimi wartościami, takimi jak: patriotyzm, braterstwo, przyjaźń, służba, wiara, praca, sprawiedliwość, wolność i pokój. Wartości te, zapisane w Obietnicy i Prawie Zucha oraz Przyrzeczeniu i Prawie Harcerskim.

W pracy wychowawczej instruktorzy harcerscy wykorzystują sprawdzoną metodę pracy polegającą na realizacji wszystkich zadań w małych grupach rówieśniczych, uczeniu w działaniu, stale stymulującym programie, na pracy z Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim.

Metoda ta cechuje się pozytywnością, dobrowolnością, świadomością celów, indywidualnością, naturalnością, pośredniością i wzajemnością oddziaływań.

Zasady harcerskiego wychowania to:

Służba – czynna, pozytywna postawa wobec świata i drugiego człowieka, służba Bogu, Polsce i bliźnim;
Braterstwo – przyjacielska i serdeczna postawa wobec innych;
Praca nad sobą – nieustanne kształtowanie i doskonalenie własnej osobowości.
Związek Harcerstwa Polskiego od 1996 roku jest członkiem Światowej Organizacji Ruchu Skautowego (WOSM) i Światowej Organizacji Przewodniczek i Skautek (WAGGGS).

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Chorągiew Warmińsko-Mazurska jest jedną z 17 Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego.

Chorągiew działa na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Siedzibą Komendy Chorągwi jest stolica regionu – Olsztyn. W granicach Chorągwi Warmińsko – Mazurskiej działa 19 hufców o różnej wielkości (od obszaru dwóch powiatów do hufców działających na terenie jednej gminy). Są to hufce: Bartoszyce, Biskupiec, Braniewo, Działdowo, Elbląg, Ełk, Giżycko, Iława, Lidzbark Welski, Kętrzyn, Morąg, Mrągowo, Nidzica, Olecko, Orneta, Ostróda, Pisz, „Rodło” oraz „Warmiński”.

Celem głównym działalności naszej organizacji jest:

Rozwój liczebny i programowy Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP w oparciu o stabilne warunki działania tworzone przez dobre zarządzanie i kompetentną kadrę.

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
28.07.2014
Dotychczasowe doświadczenia Sieci Organizacji Młodzieżowych Warmii i Mazur ATOMY potwierdzają, że to właśnie w młodych drzemie niesamowity potencjał, z którego decydenci powinni korzystać. Młodzi są pełni zapału, ale musimy wzmagać w nich potencjał i potęgować pozytywną energię. W tym może pomóc osoba pełnomocnika.
Publicystyka
28.07.2014
Obecnie w naszym kraju coraz bardziej promowany jest wolontariat. A co to jest i z czym to się je? Kim jest wolontariusz? Jak mamy z nim pracować, zwłaszcza wtedy, kiedy jest to młody człowiek?

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / jest wpisana do rejestru przedsiębiorców.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży

Zarząd

Maciej Micielski, Komendant
Michał Kruszyński, Skarbnik
Katarzyna Dutkowska, Zastępczyni komendanta ds. programu
Ewelina Dżugan, Zastępczyni komendanta ds. pracy z kadrą i kształcenia
Karolina Pstrągowska, Zastępczyni komendanta ds. organizacyjnych
Dorota Limontas, Zastępczyni komendanta ds. promocji i wizerunku oraz wsparcia hufców
Reklama

Jednostka nadrzędna

Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej