Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Lublinie

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Lublinie
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
81 532 06 39
Telefon
81 532 06 39
Adres rejestrowy
Ulica
Piłsudskiego 11
Kod pocztowy
20-011
Miejscowość
Lublin
Województwo
lubelskie
Powiat
Lublin
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną
KRS
0000091034
REGON
43084359900000
NIP
946-19-54-966
Rok powstania
1962
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
137
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja
Profilaktyka w zakresie zabezpieczenia miejsc powodujących niepełnosprawność. Zmniejszenie skutków istniejących niepełnosprawności poprzez włączanie różnych form naukowych jak i merytorycznych we współpracy z instytucjami, w szczególności ochrony zdrowia. Turnusy rehabilitacyjne. Poradnictwo prawne, psychologiczne, społeczno - zawodowe i pośrednictwo pracy dla osób niepełnosprawnych.

Prowadzone działania
Udział w konferencjach i sympozjach krajowych i międzynarodowych. Pozyskane informacje z tych konferencji przenosimy do działań w tutejszym Oddziale na rzecz osób zgłaszających się z różnymi problemami. Organizowanie szkoleń informujących o charakterze rehabilitacji kompleksowej, w tym w szczególności medycznej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
profilaktyka uzależnień
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej