Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Lublinie

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Lublinie
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
81 532 06 39
Telefon
81 532 06 39
Adres rejestrowy
Ulica
Piłsudskiego 11
Kod pocztowy
20-011
Miejscowość
Lublin
Województwo
lubelskie
Powiat
Lublin
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną
KRS
0000091034
REGON
43084359900000
NIP
946-19-54-966
Rok powstania
1962
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
137
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja
Profilaktyka w zakresie zabezpieczenia miejsc powodujących niepełnosprawność. Zmniejszenie skutków istniejących niepełnosprawności poprzez włączanie różnych form naukowych jak i merytorycznych we współpracy z instytucjami, w szczególności ochrony zdrowia. Turnusy rehabilitacyjne. Poradnictwo prawne, psychologiczne, społeczno - zawodowe i pośrednictwo pracy dla osób niepełnosprawnych.

Prowadzone działania
Udział w konferencjach i sympozjach krajowych i międzynarodowych. Pozyskane informacje z tych konferencji przenosimy do działań w tutejszym Oddziale na rzecz osób zgłaszających się z różnymi problemami. Organizowanie szkoleń informujących o charakterze rehabilitacji kompleksowej, w tym w szczególności medycznej.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
profilaktyka uzależnień
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele pożytku publicznego
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej