Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Polski Komitet Pomocy Społecznej Kujawsko - Pomorski Zarząd Wojewódzki

Polski Komitet Pomocy Społecznej Kujawsko - Pomorski Zarząd Wojewódzki
Kontakt
E-mail
Pokaż
E-mail
Pokaż
Telefon
601 664 881
Telefon
52 343 93 40 wew. 26
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
poniedziałek - piątek w godz. 7.00 - 16.00.
Ulica
Piękna 34
Kod pocztowy
85-303
Miejscowość
Bydgoszcz
Województwo
Kujawsko-pomorskie
Powiat
Bydgoszcz
Gmina
Bydgoszcz
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Jeden stopień.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenia
REGON
00702376000196
Rok powstania
1992
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem PKPS jest dobrowolne i bezinteresowne niesienie pomocy osobom i rodzinom, które z różnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swych życiowych problemów, w szczególności ludziom starszym, niepełnosprawnym, chorym, samotnym, zagrożonych demoralizacją, rodzinom pozbawionym środków do życia, ubogim i bezradnym.
Celem PKPS jest także kształtowanie postaw społecznych sprzyjających bezpośredniemu uczestnictwu w działaniach na rzecz osób potrzebujących pomocy, bądź wspieranie takich działań.

Polski Komitet Pomocy Społecznej realizuje statutowe cele poprzez:

 • organizowanie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania;
 • organizowanie i prowadzenie dożywiania;
 • dystrybucję żywności wspieraną przez Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym;
 • prowadzenie działań towarzyszących wspierających zarządzanie domowym budżetem;
 • organizowanie różnorodnych form wypoczynku dla podopiecznych;
 • udzielanie pomocy rzeczowej i - w miarę posiadanych środków - finansowej;
 • prowadzenie poradnictwa prawnego i pomocy prawnej;
 • świadczenie pomocy dla skazanych opuszczających zakłady karne;
 • świadczenie pomocy osobom bezdomnym i bezrobotnym;
 • świadczenie pomocy osobom niepełnosprawnym w zakresie rehabilitacji zdrowotnej, społecznej i zawodowej;
 • udzielanie pomocy osobom dotkniętym klęskami żywiołowymi i ekologicznymi;
 • prowadzenie klubów seniora;
 • prowadzenie świetlic i innych placówek opiekuńczych i opiekuńczo-wychowawczych;
 • prowadzenie różnorodną działalność edukacyjną i szkoleniową;
 • współpraca z innymi organizacjami charytatywnymi w Polsce i w UE.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej prowadzi działalność w zakresie organizowania usług opiekuńczych (pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku, osób niepełnosprawnych).

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie
pomoc psychologiczna
usługi opiekuńcze
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa

Zarząd

Janusz Polak, prezes
Tadeusz Motyl, wiceprezes
Halina Orzelska, wiceprezes
Łucja Ganasińska, wiceprezes
Reklama

Sponsorzy i grantodawcy

Miasto Bydgoszcz
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Masz konto na Facebooku?

Publikujemy tam najciekawsze treści z ngo.pl
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji