Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii - Oddział Terenowy

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii - Oddział Terenowy
Kontakt
E-mail
Pokaż
Adres rejestrowy
Ulica
Mostowa 1
Kod pocztowy
72-510
Miejscowość
Wolin
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
Powiat
kamieński
Gmina
Wolin
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa stowarzyszenia nie posiadająca osobowości prawnej
REGON
00126702400058
NIP
986-00-73-078
Rok powstania
1993
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Przy Oddziale Terenowym PTZN w Wolinie w 1997 r. powstał Uczniowski Klub Sportowy Albatros - sekcja żeglarska, w 2002 r. powstało Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratownicze , a w 2006 roku Ludowy Klub Sportowy Wiking - sekcja zapaśnicza. Przez cały okres prowadzony jest Punkt Konsultacyjny.

Punkt konsultacyjny
Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca

 • Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
  Ochrona zdrowia
 • Ochrona i promocja zdrowia
 • Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Profilaktyka pierwszorzędowa adresowana jest do grupy niskiego ryzyka. Działania podejmowane w jej ramach kierowane są do ludzi zdrowych i wspomagają prawidłowe procesy rozwoju fizycznego i psychicznego, promocję zdrowego stylu życia, opóźnienie wieku inicjacji, a przez to zapobieganie lub zmniejszenie zasięgu zachowań ryzykownych.
Na tym poziomie oddziaływań ważne jest rozwijanie różnych umiejętności, które pozwolą odbiorcy radzić sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi i z przeżywanymi w związku z nimi emocjami
Profilaktyka drugorzędowa adresowana jest do grupy podwyższonego ryzyka, do osób przejawiających pierwsze objawy dysfunkcji (zaburzeń).
Celem działań profilaktycznych na tym poziomie jest ograniczenie głębokości i czasu trwania dysfunkcji, tworzenie warunków, które umożliwią wycofanie się z zachowań ryzykownych.

Profilaktyka realizowana jest poprzez stosowanie określonych strategii profilaktycznych:
Celem strategii informacyjnej jest dostarczenie adekwatnych informacji na temat skutków zachowań ryzykownych i umożliwienie dokonywania racjonalnych wyborów. U podstaw tej strategii leży przekonanie, że ludzie, zwłaszcza młodzi, zachowują się ryzykownie, ponieważ zbyt mało wiedzą
o mechanizmach i następstwach takich zachowań. W związku z tym dostarczenie informacji o skutkach palenia tytoniu, picia alkoholu lub odurzania się narkotykami ma spowodować zmianę postaw
i w konsekwencji niepodejmowanie zachowań ryzykownych.
Strategia edukacyjna ma pomóc w rozwijaniu ważnych umiejętności psychologicznych i społecznych (umiejętności nawiązywania kontaktów z ludźmi, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów, opierania się naciskom ze strony otoczenia itp.). U podstaw tej strategii leży przekonanie, że ludzie, nawet dysponujący odpowiednią wiedzą, podejmują zachowania ryzykowne z powodu braku umiejętności niezbędnych w życiu społecznym. Te deficyty uniemożliwiają budowanie głębszych, satysfakcjonujących związków z ludźmi, uniemożliwiają odnoszenie sukcesów (także zawodowych). Zachowania ryzykowne stanowią w tej sytuacji zastępcze, chemiczne sposoby radzenia sobie
z trudnościami.
Celem strategii działań alternatywnych jest pomoc w zaspokojeniu ważnych potrzeb psychologicznych (np. sukcesu, przynależności) oraz osiąganie satysfakcji życiowej przez ułatwianie angażowania się w działalność akceptowaną społecznie (artystyczną, społeczną, sportową). U podstaw tej strategii leży założenie, że wielu ludzi podejmuje zachowania ryzykowne ze względu na brak możliwości rozwoju zainteresowań i osiągania sukcesów „pozytywnych”. Dotyczy to zwłaszcza dzieci
i młodzieży zaniedbanej wychowawczo.

Uczniowski Klub Sportowy Albatros - sekcja żeglarska
Cel główny: wpisanie aktywności sportowej w styl życia dzieci, młodzieży
i dorosłych członków Klubu- upowszechnianie sportów wodnych i umożliwienie osiągania sukcesów w tym zakresie.
Cele szczegółowe:

 • kształtowanie właściwych postaw społecznych;
 • zapobieganie niedostosowaniu społecznemu poprzez działania oparte na edukacji morskiej (poprzez formę współpracy w grupie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań
  i predyspozycji);
 • upowszechnianie aktywności sportowej - także wśród dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich, ubogich, patologicznych - budowanie alternatywnego kreatywnego stylu życia;
 • angażowanie środowiska rodzinnego we wspieranie w rozwoju dzieci i młodzieży poprzez udział w imprezach środowiskowych;
 • planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu
  o możliwości obiektowe i sprzętowe;
 • uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim;
 • organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnienie funkcji zdrowotnych;
 • angażowanie dzieci i młodzieży do różnorodnych form aktywności ruchowej, dostosowanych do wieku i stopnia sprawności.
  Sposób ich realizacji poprzez:
 • prowadzenie zajęć szkoleniowych, sportowych;
 • przygotowanie uczestników do udziału w regatach, imprezach wyjazdowych;
 • umożliwienie uczestnictwa uczestnikom w regatach, imprezach wyjazdowych, imprezach organizowanych przez Klub (organizowanie wyjazdów, transportu, przygotowanie sprzętu, obiektu, przygotowanie materiałów promocyjnych);
 • organizowanie wypoczynku letniego;
 • praca w grupach, udział pracy społecznej, patrole, prace szkutnicze, porządkowe obiektu, przygotowanie imprez środowiskowych).

Drużyna Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego - zabezpieczenie bezpieczeństwa na wodzie.

Ludowy Klub Sportowy Wiking- sekcja zapaśnicza
-organizacja lub udział w szkoleniach sportowych w zakresie zapasów - organizowanie i prowadzenie systematycznych zajęć treningowych ,

 • organizowanie wyjazdów na zawody i turnieje zapaśnicze,

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
rehabilitacja, terapia

Zarząd

Sławomir Mruczkiewicz, Członek
Leszek Kuszyński, Członek
Marek Matys, Skarbnik
Katarzyna Strzelczyk, Sekretarz
Lucyna Choma, Wiceprezes
Grażyna Laskowska, Prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej