Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii - Oddział Terenowy Gorzów Wlkp

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii - Oddział Terenowy Gorzów Wlkp
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
95 723 19 99
Adres rejestrowy
Ulica
Bohaterów Westerplatte 10
Kod pocztowy
66-400
Miejscowość
Gorzów Wielkopolski
Województwo
lubuskie
Powiat
Gorzów Wielkopolski
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa stowarzyszenia nie posiadająca osobowości prawnej
REGON
00126702400209
NIP
599-26-76-386
Rok powstania
2000
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem towarzystwa jest przeciwdziałanie uzależnieniom od narkotyków, alkoholu, nikotyny i innych substancji psychoaktywnych oraz przeciwdziałanie skutkom ich używania, w tym również niepełnosprawności.

Zadania PTZN:

  • Kształtowanie postaw społecznych poprzez informowanie o problemie uzależnień, o możliwościach przeciwdziałania im;
  • Współtworzenie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich strategii przeciwdziałania problemom uzależnień poprzez integrację i aktywizację społeczności, w tym społeczności szkolnej (szkolne programy profilaktyki);
  • Współtworzenie aktów prawnych dotyczących tej problematyki;
  • Prowadzenie edukacji, szkoleń oraz działań wspierających dla przedstawicieli różnych grup zawodowych związanych z działalnością na rzecz społeczności lokalnych;
  • Udzielanie pomocy osobom zagrożonym uzależnieniem, uzależnionym (dzieci, młodzież) oraz ich rodzinom, umożliwiającej poprawę jakości ich życia.

Zakres działalności statutowej:

  • działania z zakresu profilaktyki pierwszorzędowej - edukacja społeczna, współpraca z organami administracji rządowej, samorządowej w zakresie realizacji strategii przeciwdziałania uzależnieniom, opracowanie i wydawanie materiałów edukacyjnych, szkolenia dla grup zawodowych, rodziców; prowadzenie badań dotyczących zagrożeń; współpraca z mediami, udział w gremiach doradczych przy instytucjach związanych z profilaktyką i leczeniem; udział w inicjowaniu i uchwalaniu aktów prawnych regulujących przeciwdziałanie uzależnieniom
  • tworzenie systemu pomocy osobom zagrożonym uzależnieniem i ich rodzinom (profilaktyka II stopnia) - prowadzenie świetlic terapeutycznych, klubów młodzieżowych oraz grup liderskich, oferujących różnorodne formy spędzania wolnego czasu jako alternatywę wobec używania substancji psychoaktywnych; prowadzenie poradni, punktów konsultacyjnych;
  • profilaktyka III-go stopnia - prowadzenie oddziałów dziennych i stacjonarnych ośrodków rehabilitacyjno - readaptacyjnych dla młodzieży uzależnionej od wszystkich rodzajów środków uzależniających (ze środków NFZ)
  • działania z zakresu ograniczania szkód zdrowotnych.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
rehabilitacja, terapia

Zarząd

Jacek Majewicz, Skarbnik
Anna Dunowska, Sekretarz
Janusz Ampuła, Wiceprzewodnicząca Zarządu
Jolanta Serbakowska, Przewodnicząca Zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej