Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Koło Częstochowskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta

Koło Częstochowskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
604 298 957
Adres rejestrowy
Ulica
Dobrzyńska 112/114
Kod pocztowy
42-202
Miejscowość
Częstochowa
Województwo
śląskie
Powiat
Częstochowa
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa stowarzyszenia nie posiadająca osobowości prawnej
REGON
00122112800168
NIP
8961001631
Rok powstania
1990
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
15
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Zapraszamy do kontaktu

604 298 957

Zarząd Koła Częstochowskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta

Koło Częstochowskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta jest niezależną katolicką organizacją dobroczynną. Celem Towarzystwa jest niesienie pomocy osobom bezdomnym i ubogim - w duchu Patrona, św. Brata Alberta.

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

  • zakładanie i prowadzenie schronisk, noclegowni, domów stałego pobytu i innych placówek pomocowych
  • pracę socjalną, pomoc prawną i psychologiczną, posługę religijną
  • reintegrację społeczną i zawodową
  • prowadzenie kuchni, łaźni świetlic, klubów, organizowanie wigilii i śniadań wielkanocnych, kolonii
  • wydawanie żywności, odzieży, sprzętów, środków czystości, leków
  • współdziałanie z samorządem terytorialnym, administracją państwową, Kościołem Katolickim, organizacjami pozarządowymi
  • działalność informacyjną, inspirowanie badań naukowych
  • szkolenie pracowników i wolontariuszy.

"Każdego biedaka, co pode drzwi przyjdzie, trzeba przyjąć na dłużej czy na krócej i dać, co można, choćby przez to trochę biedować albo reszcie obroku ująć".

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Zarząd

Adrian Skrzypczak, Prezes
Wojciech Kulawiak, Wiceprezes
Maksymilian Moroń, Sekretarz
Monika Drabent, Skarbnik
Grzegorz Pendrasik, Członek Zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
70102016640000360201638105
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej