Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Klub Inteligencji Katolickiej
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
E-mail
Pokaż
Telefon
602 724 535
Adres rejestrowy
Ulica
Warszawska 46
Kod pocztowy
15-077
Miejscowość
Białystok
Województwo
podlaskie
Powiat
Białystok
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000099466
REGON
05028993500000
NIP
542-19-52-172
Rok powstania
1981
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2006
Ludzie
Liczba członków
140
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Terenem działania Klubu jest województwo podlaskie. KIK powstał w 1981 r. Historia Klubu została opisana w książce „Dzieje Klubu Inteligencji Katolickiej w Białymstoku” pod red. Ks. Cz. Gładczuka (Białystok 2001) i in.

Klub ma na celu m.in.: pracę intelektualną i moralną w oparciu o naukę Kościoła Rzymskokatolickiego dla kształtowania osobowości ludzkiej i wychowania człowieka świadomego swych praw i obowiązków indywidualnych oraz społecznych; pracę w zakresie tworzenia i pogłębiania kultury, obyczajów i właściwego kształtowania stosunków międzyludzkich; pracę wychowawczą w celu przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom i patologiom społecznym; pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; działalność charytatywną; podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji narodowej. (Szczegółowe cele, zadania i środki określa Statut Klubu).

Programy miesięczne. Klub prowadzi intensywną całoroczną działalność w ramach miesięcznych programów, podczas których odbywają się prelekcje, panele dyskusyjne, występy artystyczne, seminaria biblijne, katechezy dla dorosłych i in. Najważniejszymi cyklicznymi imprezami w roku są Dni Maryjne (w maju) i Dni Kultury Chrześcijańskiej (w październiku).

Klub wydaje własny biuletyn. (W 2012 r. już 27 numer), bezpłatnie przekazywany członkom Klubu, bibliotekom, parafiom i in.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
profilaktyka uzależnień
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
aktywizacja lokalna
współpraca z administracją
współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej