Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/
Klub Abstynenta "Krokus"
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
15 823 07 57
Adres rejestrowy
Ulica
Św. Barbary 12 lok. 4
Kod pocztowy
39-400
Miejscowość
Tarnobrzeg
Województwo
PODKARPACKIE
Powiat
Tarnobrzeg
Adres kontaktowy
Ulica
Dąbrowskiej 10a, skr. p
Kod pocztowy
39-400
Miejscowość
Tarnobrzeg
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000200517
REGON
83046195100000
NIP
867-19-33-579
Rok powstania
1999
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
50
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja
Cele statutowe:
Doprowadzenie do stałej abstynencji członków Klubu.
Uczenie kultury życia bez alkoholu.
Niesienie wszechstronnej pomocy w kształtowaniu własnego rozwoju i odzyskiwanie właściwej postawy w najbliższym otoczeniu, rodzinie, zakładzie pracy, środowisku.
Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów i trudnych problemów życiowych.
Samokształcenie indywidualne i grupowe w zakresie norm moralno-etycznych, ze szczególnym uwzględnieniem istoty zespołu uzależnienia od alkoholu.
Udzielanie informacji i pomocy osobom spoza Klubu w kwestii podjęcia leczenia odwykowego.
Propagowanie idei trzeźwości na terenie miasta Tarnobrzega i okolic, szczególnie wśród młodzieży.
Obrona interesów członków klubu.

Prowadzone działania
Działalność statutowa, szeroko rozumiana zgodna z wewnętrznym preliminarzem.
Prowadzenie praktyk studenckich (dla kierunku pedagogika ogólna i resocjalizacja). Organizacja Akcji Lato w mieście dla dzieci ze szkół podstawowych.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej