Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Domy Wspólnoty Chleb Życia
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
882 847 739
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Ulica
Jankowice 38
Kod pocztowy
27-530
Miejscowość
Jankowice
Województwo
świętokrzyskie
Powiat
opatowski
Gmina
Ożarów
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Tak
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000132424
REGON
01525385000000
NIP
522-26-58-352
Rok powstania
2002
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja:

Działania przeciw marginalizacji najuboższych poprzez przełamywanie barier edukacyjnych na wsi - fundusz stypendialny, programy edukacyjne oraz walka z bezrobociem na wsi - szkolenia i tworzenie miejsc pracy. Propagowanie idei ekonomii solidarnej.

Cele działań:

  1. Działalność wspierająca edukację i wychowanie, a także organizowanie wypoczynku dla ubogich dzieci i młodzieży.
  2. Działalność charytatywno-opiekuńcza na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych.
  3. Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin.
  4. Pomoc osobom bezdomnym.
  5. Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych.
  6. Działalność na rzecz osób zagrożonych marginalizacją i bezrobociem, promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych jej utratą.
  7. Przeciwdziałanie patologiom społecznym.
  8. Działalność na rzecz dziedzictwa przyrodniczego, ochrony zwierząt i ekologii.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja dzieci i młodzieży
prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań
stypendia
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa

Zarząd

Małgorzata Chmielewska, Prezes
Wojciech Smajkiewicz, Wiceprezes
Małgorzata Waniurska, Dyrektor
Maciej Rayzacher, Członek Zarządu
Tamara Kwarcińska-Smajkiewicz, Członek Zarządu
Tomasz Urbaniec, Członek Zarządu
Reklama

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej