Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Codziennie dostarczamy ci aktualnych i sprawdzonych informacji o trzecim sektorze Twój portal prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor. Wesprzyj NGO.PL >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Domy Wspólnoty Chleb Życia
Logo 1,5%
Tej organizacji możesz przekazać 1,5% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
882 847 739
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Ulica
Jankowice 38
Kod pocztowy
27-530
Miejscowość
Jankowice
Województwo
świętokrzyskie
Powiat
opatowski
Gmina
Ożarów
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Tak
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000132424
REGON
01525385000000
NIP
5222658352
Rok powstania
2002
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja:

Działania przeciw marginalizacji najuboższych poprzez przełamywanie barier edukacyjnych na wsi - fundusz stypendialny, programy edukacyjne oraz walka z bezrobociem na wsi - szkolenia i tworzenie miejsc pracy. Propagowanie idei ekonomii solidarnej.

Cele działań:

  1. Działalność wspierająca edukację i wychowanie, a także organizowanie wypoczynku dla ubogich dzieci i młodzieży.
  2. Działalność charytatywno-opiekuńcza na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych.
  3. Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin.
  4. Pomoc osobom bezdomnym.
  5. Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych.
  6. Działalność na rzecz osób zagrożonych marginalizacją i bezrobociem, promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych jej utratą.
  7. Przeciwdziałanie patologiom społecznym.
  8. Działalność na rzecz dziedzictwa przyrodniczego, ochrony zwierząt i ekologii.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja dzieci i młodzieży
prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań
stypendia
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa

Zarząd

Małgorzata Chmielewska, Prezes
Wojciech Smajkiewicz, Wiceprezes
Małgorzata Waniurska, Dyrektor
Maciej Rayzacher, Członek Zarządu
Tamara Kwarcińska-Smajkiewicz, Członek Zarządu
Tomasz Urbaniec, Członek Zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej