Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Webinar o zarządzaniu finansami w NGO [16.10.23] Poznaj kluczowe obszary. Sprawdź program >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Towarzystwo Nasz Dom
Logo 1,5%
Tej organizacji możesz przekazać 1,5% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
501 860 916
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Dni i godziny pracy
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 15.00
Ulica
Aleja Zjednoczenia 34
Kod pocztowy
01-830
Miejscowość
Warszawa
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Bielany
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Utrudniona
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
strome, wysokie schody; brak windy
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000050053
REGON
01022949100000
NIP
1180784876
Rok powstania
1991
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2006
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Pomoc dla Dzieci

psychologiczna, terapeutyczna, rzeczowa...

"Misją Towarzystwa Nasz Dom jest dbałość o stabilne środowisko rodzinne (własne lub czasowo zastępcze) dla dzieci zagrożonych trwałym zerwaniem więzi rodzinnych oraz wszelkie działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznej więzi z bliskimi dorosłymi, warunków do rozwoju, a także odpowiedniego przygotowania do samodzielnego życia. Towarzystwo czerpie inspiracje z korczakowskiej myśli pedagogicznej oraz współczesnych osiągnięć psychologii i pracy socjalnej opartych na podmiotowym, wzmacniającym podejściu do dzieci i rodzin, jak również wykorzystaniu ich wewnętrznych i zewnętrznych zasobów".

Towarzystwo NASZ DOM realizuje następujące zadania:

 • propagowanie rodzinnej opieki zastępczej, nabór, szkolenie oraz kwalifikowanie kandydatów na opiekunów zastępczych i rodziców adopcyjnych,
 • propagowanie i pomoc w tworzeniu rodzinnych domów dziecka (pomoc merytoryczna, finansowa i rzeczowa) oraz tworzeniu zawodowych, niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych, w tym rodzin specjalistycznych,
 • przekształcanie dużych, internatowych domów dziecka w sieci małych mieszkań i domów dla dzieci przy użyciu autorskiej metody "indywidualnych planów pracy z dzieckiem i rodziną".
 • prowadzenie 7 własnych domów dla dzieci w Słupsku, Mrągowie, Wrocławiu, Krakowie, Przemyślu.
 • prowadzenie 5 własnych ośrodków wsparcia psychologicznego
 • pomoc w restrukturyzacji domów dziecka i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych, szkolenia w zakresie tworzenia i realizacji indywidualnych planów pomocy dziecku i rodzinie, pracy z rodzinami naturalnymi, realizacji planów usamodzielnień, tworzenia kameralnych grup mieszkaniowych itp.

Prowadzone działania:

 • szkolenia dla kandydatów do opieki zastępczej i adopcyjnej,
 • szkolenia trenerów Programu PRIDE/Rodzinna Opieka Zastępcza/Adopcja,
 • szkolenia dla kadr placówek opiekuńczo-wychowawczych w zakresie metody indywidualnych planów pracy z dzieckiem,
 • szkolenia dla kadr merytorycznych domów dziecka i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych z zakresu metody indywidualnych planów pracy z dzieckiem i rodziną oraz metod przekształceń placówek (praca z przypadkiem, praca z rodziną, pozytywna dyscyplina, efektywna komunikacja, praca zespołowa, elementy metody społecznościowej itd.),
 • pomoc merytoryczna i finansowa dla rodzinnych domów dziecka i reformujących się instytucji opiekuńczo-wychowawczych,
 • akcje medialne na rzecz prorodzinnych form pomocy dzieciom,
 • programy stypendialne dla dzieci z domów dziecka, pomoc indywidualna ("Moja Przyszłość", "Kierunek Samodzielność"),
 • akcje charytatywne ("Góra Grosza", "List do Św. Mikołaja", "Ubrania od Serca").

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
01.03.2021
Już po raz 14. Towarzystwo Nasz Dom zorganizowało program stypendialny. Dzięki finansowaniu przez Bank BNP Paribas mogliśmy wspólnie pomóc w realizacji planów i marzeń 83 podopiecznym z 39 miejsc w Polsce, wychowującym się w rodzinnej oraz instytucjonalnej pieczy zastępczej.
Publicystyka
27.10.2017
DPD Polska we współpracy z Towarzystwem Nasz Dom ogłosiła laureatów drugiej edycji programu „Kierunek Samodzielność”. W ramach projektu uczniowie, będący pod opieką placówek opiekuńczo-wychowawczych lub rodzin zastępczych i uczący się w ostatnich klasach liceów, techników i szkół zawodowych, ubiegają się o uczestnictwo w kursach, które ułatwiają spełnienie zawodowych marzeń i start w dorosłe życie. Liczy się spójność planów i motywacja.

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / jest wpisana do rejestru przedsiębiorców.

- Szkolenia PRIDE. - Sprzedaż podręczników.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

- Sesje terapeutyczne dla osób nie związanych z pieczą zastępczą.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja dzieci i młodzieży
pomoc psychologiczna
poradnictwo specjalistyczne
prawa dziecka

Zarząd

Iwona Niemasz, Przewodnicząca Zarządu
Sylwester Soćko, Wiceprzewodniczący Zarządu
Hanna Jednaszewska, Członek Zarządu
Katarzyna Lipska, Członek Zarządu
Agnieszka Ustrzycka, Członek Zarządu
Agnieszka Kądziela, Członek Zarządu
Dariusz Michalczyk, Członek Zarządu
Reklama

Oddziały, koła, placówki

Domy dla Dzieci w Mrągowie, Przemyślu, Wrocławiu i Krakowie, Ośrodki PORT w Warszawie, Słupsku i Wrocławiu.

Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
21175000090000000038631616
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej