Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz dostawać artykuły wybrane przez redakcję ngo.pl specjalnie dla Ciebie? Przeczytaj najciekawsze teksty publicystyczne. Zamów bezpłatny newsletter Magazyn NGO.PL na weekend!

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia"

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia"
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
519 356 003
Adres rejestrowy
Ulica
Przyokopowa 33
Kod pocztowy
01-208
Miejscowość
Warszawa
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Wola
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000090038
REGON
01171076000000
NIP
5271285483
Rok powstania
1990
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia"

Jesteśmy największym stowarzyszeniem sędziowskim w Polsce, liczącym ponad 3500 członków, w 32 oddziałach, co stanowi ok. 1/3 ogólnej liczby sędziów.

Siłą naszego Stowarzyszenia jest nie tylko jego liczebność ale przede wszystkim fundamenty, na których jest zbudowane. Kamieniem węgielnym są zasady demokratycznego państwa prawa, w szczególności konstytucyjna zasada niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Na tym fundamencie Stowarzyszenie, założone w 1990 r. (początkowo pod nazwą Stowarzyszenie Sędziów Orzekających "Iustitia") zbudowało piękną historię, którą w znacznym stopniu współtworzyła wieloletnia Prezes Zarządu Maria Teresa Romer.

Członkiem Stowarzyszenia może być każdy sędzia sądu powszechnego, administracyjnego, wojskowego i Sądu Najwyższego, na tych samych zasadach. Wystarczy, że złoży deklarację członkowską.

Stowarzyszenie jest aktywne na wielu polach, zarówno na szczeblu centralnym, gdzie działa 10 zespołów problemowych, jak i w Oddziałach. Silne, autonomiczne Oddziały są podstawą funkcjonowania i rozwoju Stowarzyszenia.

Ważne są dla nas sprawy ustrojowe, szczególnie ustrój sądownictwa. Poprzez Zespół ds Organizacji Sądownictwa opiniujemy projekty aktów prawnych, przedstawiamy własne koncepcje. W tym kontekście należy też wspomnieć o Zespole ds Poprawy Funkcjonowania Sądownictwa, który kilka lat temu przygotował projekt zmian w przepisach prawnych pn. "Sąd dla obywatela".

Działając w duchu współpracy i dialogu społecznego Stowarzyszenie zorganizowało, pod patronatem I Prezesa Sądu Najwyższego, Okrągły Stół dla Sądownictwa, do którego zaprosiło przedstawicieli pozostałych władz, samorządów i organizacji prawniczych oraz innych organizacji pozarządowych.

Rozwinięciem tej idei jest Porozumienie Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych, które zostało utworzone 24.09.2015 r.

Ponieważ wiemy jak ważne jest dobre prawo i jak destrukcyjne jest jego psucie, znaczącą część naszej działalności stanowi opiniowanie projektów aktów prawnych. Zajmują się tym m.in. Zespoły ds Prawa Cywilnego i Prawa Karnego.

Podejmujemy działania na rzecz edukacji prawnej społeczeństwa. Powołano specjalny zespół, który rozwija inicjatywę podjęta w Oddziałach. Owocem tej aktywności jest unikalny poradnik prawny dla młodzieży "Apteczka Prawna - Lex bez łez", opracowany pod kierunkiem Oddziału Śląskiego.

Do statutowych celów Stowarzyszenia należy reprezentacja zawodowych i socjalnych interesów środowiska sędziowskiego, dbanie o autorytet sędziów i należną im pozycję w społeczeństwie. Szczególną rolę w tym zakresie mają dwa Zespoły: Informacyjny oraz ds Monitorowania Postepowań Dyscyplinarnych i Imunitetowych. Podejmujemy szereg działań na rzecz poprawy wizerunku sędziów i sądów w opinii publicznej, także w mediach elektronicznych. Staramy się być głosem środowiska, które jest pozbawione ogólnopolskiego przedstawicielstwa. Zapewnienie sędziom wsparcia i prawa do obrony w postępowaniach dyscyplinarnych traktujemy jako jedną z gwarancji niezawisłości sędziowskiej.

Jesteśmy aktywni na arenie międzynarodowej, jako członek Światowej Unii Sędziów (IAJ), Europejskiej Unii Sędziów (EAJ) i Stowarzyszenia "Europejscy Sędziowie i Prokuratorzy dla Demokracji i Wolności" ( MEDEL). Interesujemy się sytuacją sądownictwa za granicą, zwłaszcza tam, gdzie zasady demokratycznego państwa prawa są naruszane. Okazujemy solidarność sędziom, których dotykają represje, np. w Turcji.

Jednym z najważniejszych elementów są działania na rzecz jedności i integracji środowiska oraz rozwoju zawodowego. Solidarność i brak podziałów między sędziami są warunkami osiągniecia naszych celów. Aby te cele zrealizować organizujemy szkolenia i konferencje. Działaniem bez precedensu, jeśli chodzi o znaczenie i skalę przedsięwzięcia, jest Nadzwyczajny Kongres Sędziów, zwołany wspólnie z innymi stowarzyszeniami sędziowskimi i Krajową Radą Sądownictwa na 3.09.2016 r., w którego organizacji, jak w soczewce, skupiły się wszystkie fundamentalne wartości "Iustitii".

Nasze Stowarzyszenie jest bowiem przede wszystkim wspólnotą tychże wartości. Łączy nas przekonanie o służebnej roli sędziów wobec obywateli, o konieczności aktywności sędziów w przestrzeni publicznej, opartej na współpracy wewnętrznej i z pozostałymi uczestnikami życia społecznego. Chcemy silnej, niezależnej władzy sądowniczej nie dla sędziów, lecz dla społeczeństwa, które w sądach upatruje obrońcy i gwaranta swoich praw.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej