Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Adres rejestrowy
Ulica
Karowa 31
Kod pocztowy
00-324
Miejscowość
Warszawa-Śródmieście
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Śródmieście
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000189430
REGON
00080762000000
NIP
113-03-26-806
Rok powstania
1935
Organizacja pożytku publicznego
Tak
Ludzie
Liczba członków
107
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Cele działań:

  • ochrona i rozwój zdrowia psychicznego, moralnego i duchowego jednostki, rodziny i społeczeństwa w Polsce,
  • dążenie do wszechstronnego i wielopoziomowego rozwoju osobowości przez stworzenie warunków kadrowych, prawnych i socjalnych,
  • umacnianie więzi rodziny oraz wspólnoty pozytywnych stosunków międzyludzkich i postaw prospołecznych, drogą wychowania w duchu patriotyzmu, prawdy, suwerenności i szacunku,
  • rozwijanie i upowszechnianie właściwej hierarchii wartości, zasad zdrowia moralnego i wzorców życiowych przez publikacje, szkolenie i środki masowego przekazu dla stworzenia ruchu społecznej służby samopomocy.

Cele swe Towarzystwo realizuje łącząc teoretyczne osiągnięcia nauki z działalnością praktyczną poprzez inicjowanie i organizowanie prac naukowo-badawczych przy współpracy innych placówek naukowych oraz prowadzenie własnych badań w zakresie higieny psychicznej; organizowanie zjazdów naukowych, sympozjów i konferencji naukowych, prowadzenie działalności wydawniczej; organizowanie placówek o charakterze diagnostycznym, profilaktycznym i terapeutycznym oraz szkoleniowym.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
prawa dziecka
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa

Zarząd

Ireneusz Ciosek, Skarbnik
Beata Salomon, Wiceprezes
Marian Kopciuch, Wiceprezes
Zenon Ukleja, Prezes
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej