Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Szukasz aktualnych informacji o NGO w Polsce? Odwiedź fakty.ngo.pl: ponad 100 raportów, analiz, infografik

Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego im. Kazimierza Lisieckiego, Członek Międzynarodowej Federacji Wspólnot Wychowawczych FICE

Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego im. Kazimierza Lisieckiego, Członek Międzynarodowej Federacji Wspólnot Wychowawczych FICE
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
22 828 62 73
Adres rejestrowy
Ulica
Krakowskie Przedmieście 6
Kod pocztowy
00-325
Miejscowość
Warszawa-Śródmieście
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Śródmieście
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Biuro znajduje się na drugim piętrze kamienicy bez windy.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000130031
REGON
01117680000000
NIP
525-10-10-116
Rok powstania
1995
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
60
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja
Zapobieganie niedostosowaniu i sieroctwu społecznemu oraz wyrównywanie startu dzieci i młodzieży wychowujących się w warunkach utrudniających prawidłowy rozwój i socjalizację, a w szczególności:

  • upowszechnianie idei prorodzinnego i środowiskowego modelu opieki nad dzieckiem,
  • upowszechnianie i ochrona praw dziecka i rodziny, ochrona dzieci i młodzieży przed skutkami przemocy, patologii społecznej, łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowywujących dzieci.

Prowadzone działania
Pedagog rodzinny w systemie środowiskowej opieki nad dzieckiem - odbiorcy: rodzice wychowanków środowiskowych ognisk wychowawczych TPD i pedagodzy rodzinni.
Wychowawca podwórkowy (streetworker) w systemie pracy środowiskowej - odbiorcy: dzieci i młodzież z terenu Warszawy i 15 powiatów woj. mazowieckiego.
Szkolenia interdyscyplinarne - odbiorcy: pracownicy pomocy społecznej, pedagodzy szkolni i poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń
Odbiorcy działań

Zarząd

Wiesław Kołak, przewodniczący
Jarosław Utrat-Milecki, wiceprzewodniczący
Henryk Zabrocki, wiceprzewodniczący
Marzena Litwinek, skarbnik
Monika Jagodzińska, członek
Bartosz Zabrocki, członek
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej