Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zobacz, jak organizacje praktykują fundraising Narzędzia fundraisingu w Polsce. Kup poradnik PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Fundacja Pomocy Ofiarom Przestępstw
Logo 1,5%
Tej organizacji możesz przekazać 1,5% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
789 172 989
Adres rejestrowy
Ulica
Przyokopowa 33
Kod pocztowy
01-208
Miejscowość
Warszawa
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Wola
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000119705
REGON
00124390500000
NIP
1137107116
Rok powstania
1986
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2006
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

JAK POMAGAMY?

Uczymy ofiary przestępstw jakie przysługują im prawa i jak z nich korzystać.

Fundacja Pomocy Ofiarom Przestępstw realizując przyjętą misję dąży do poprawy sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwami. Osoby te stanowią w polskim społeczeństwie jedną z grup, której potrzeby nie są zabezpieczane należycie i zgodnie ze standardami EU. Poprzez działania edukacyjne, szkoleniowe, opiniodawcze i wydawnicze dążymy do aktualizowania prawnych rozwiązań wspierania tych osób, wprowadzamy do świadomości społecznej (upowszechniamy) wiedzę o ich problemach i potrzebach, im samym uświadamiamy jakie są ich prawa i jak z nich korzystać. W wyjątkowych sytuacjach statut Fundacji dopuszcza wsparcie finansowe osoby pokrzywdzonej przestępstwem.

Od 2023 roku, wspólnie z Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, Fundacja realizuje program pilotażowy Asystent pokrzywdzonego przestępstwem.

Priorytetowymi zadaniami Fundacji są:

  • szkolenie wolontariuszy do wspierania pokrzywdzonego, towarzyszących mu przez cały tok postępowania karnego, a także informujących o podstawowych uprawnieniach;
  • propagowanie i ożywianie obecnie prawie martwej instytucji kompensaty państwowej, prawnie zobowiązanej do łagodzenia zjawiska wiktymizacji pierwotnej poprzez
    finansowe wspieranie ofiar przestępstw przez państwo;
  • starania, by zapisy dotyczące mediacji w postępowaniu karnym służyły pokrzywdzonym i aby instytucja ta była korzystna dla pokrzywdzonego;
  • współpraca z instytucjami i organizacjami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi na rzecz upowszechnienia uprawnień ofiar przestępstw i poprawy ich rzeczywistej sytuacji prawnej.

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
27.11.2023
„To rok wyjątkowy, ponieważ mamy aż cztery obszerne zmiany w tym zakresie, istotne szczególnie z perspektywy przeciwdziałania przemocy wobec dzieci” – mówi dr Grzegorz Wrona, omawiając zmiany, które zaszły w roku 2023 w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Publicystyka
15.11.2023
„Celem nagrody jest upamiętnienie prof. Bieńkowskiej – wybitnej prawniczki, wiktymolożki, wykładowczyni akademickiej, zaangażowanej w działania na rzecz poprawy losu osób pokrzywdzonych przestępstwem. Całe swoje życie poświęciła temu, aby ustawowe przepisy gwarantujące prawa ofiar przestały być martwe, a były przestrzegane w praktyce” – mówiła podczas gali dr Lidia Mazowiecka, prezeska Fundacji Pomocy Ofiarom Przestępstw.
Publicystyka
19.10.2023
Międzynarodowy Dzień Mediacji (Conflict Resolution Day), ogólnoświatowe święto zainicjowane 20 października 2005 roku przez amerykańskie stowarzyszenie profesjonalistów w rozwiązywaniu konfliktów. Służy popularyzowaniu pokojowego rozwiązywania konfliktów (arbitrażu, mediacji, koncyliacji etc.). W Polsce obchodzimy je od 2008 roku w każdy trzeci czwartek października. W roku 2023 jest to 19 października.

Obszary działań i ich odbiorcy

Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej