Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Fundacja Sue Ryder
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
22 646 58 55
Adres rejestrowy
Ulica
Bagatela 15
Kod pocztowy
00-585
Miejscowość
Warszawa
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Śródmieście
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000191184
REGON
01010322900000
NIP
123-00-31-246
Rok powstania
1992
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Fundacji jest:

Niesienie pomocy ludziom cierpiącym lub potrzebującym serdeczności i osobistej pomocy z powodu złych warunków bytowych, z przyczyn społecznych i zdrowotnych oraz podejmowanie działań w kierunku usunięcia lub złagodzenia ich cierpień.

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności przez:

  • 1. Utrzymywanie kontaktów i współpracę z wybudowanymi w Polsce Domami Sue Ryder i inicjowanie powstawania nowych Domów Sue Ryder.
  • 2. Rozwijanie wolontariatu na rzecz Fundacji oraz w dziedzinach w których Fundacja działa, łącznie ze szkoleniem w zakresie opieki nad osobami starymi, chorymi, niepełnosprawnymi i ubogimi.
  • 3. Organizowanie usług opiekuńczych dla osób starych, chorych, niepełnosprawnych i ubogich oraz dążenie do zapewnienia pielęgnacji i dodatkowych związanych z nią usług oraz sprzętu ułatwiającego życie osobom niepełnosprawnym albo wymagającym opieki z innych powodów.
  • 4. Zainteresowanie władz państwowych, samorządowych społeczeństwa losem ludzi starych, chorych, niepełnosprawnych i ubogich zgodnie z intencjami Fundatorki.
  • 5. Szerzenie wiedzy o życiu i ideach charytatywnych Fundatorki, prowadzenie Muzeum i Archiwum Sue Ryder.
  • 6. Prowadzenie sklepów charytatywnych, poprzez sprzedaż przedmiotów darowanych na cele prowadzenia działalności pożytku publicznego.

Fundacja Sue Ryder jest organizacją pożytku publicznego. Zarząd Fundacji pracuje społecznie i nie odnosi żadnych korzyści z działalności na jej rzecz. Fundacja została powołana do życia w Polsce przez Sue Ryder na początku przemian ustrojowo-gospodarczych w roku 1991 w celu kontynuowania jej misji i sprawowania opieki nad Domami Sue Ryder.

Fundacja Sue Ryder jest obecna w Polsce od 1956 roku. Wówczas Sue Ryder rozpoczęła ponad pięćdziesięcioletnią misję w Polsce z grupą swoich polskich współpracowników – wolontariuszy. Znalazła ich pośród byłych więźniów obozów koncentracyjnych, weteranów wojennych i ich rodzin. Wielu z nich od lat bezinteresownie współpracuje z Fundacją, a nawet wchodzi w skład jej władz. Sue Ryder nie mogła oficjalnie zarejestrować swojej fundacji w Polsce w czasach komunizmu, a wszystkie budowane przez nią domy przekazała państwu polskiemu.

Dopiero w lipcu 1991 roku powołała do życia Fundację Sue Ryder w Polsce, na mocy aktu notarialnego, a w następnym roku doszło do dopełnienia procesu rejestracji fundacji. Fundacja w Polsce ma niezależną osobowość prawną i jest przez fundatorkę ustanowiona do kontynuowania jej misji w Polsce oraz do sprawowania opieki nad ufundowanymi przez nią domami i ich podopiecznymi. Staramy się wywiązywać z tego zadania. Cieszymy się pełnym wsparciem, również w postaci pełnomocnictw od brytyjskich sukcesorów Sue Ryder. Fundacja Sue Ryder jest jedynym upoważnionym podmiotem do występowania w imieniu dawnej fundacji angielskiej w Polsce.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej