Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Towarzystwo Badań nad Historią Mniejszości Narodowych w Rzeszowie

Towarzystwo Badań nad Historią Mniejszości Narodowych w Rzeszowie
Kontakt
Telefon
17 853 26 70
Adres rejestrowy
Ulica
Bożnicza 4
Kod pocztowy
35-064
Miejscowość
Rzeszów
Województwo
podkarpackie
Powiat
Rzeszów
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie zwykłe
REGON
69053422400000
NIP
813-27-91-385
Rok powstania
1998
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja
Stworzenie formalnych ram organizacyjnych dla badań naukowych nad mniejszościami narodowymi regionu. Pogłębianie wiedzy historycznej o mniejszościach narodowych, zamieszkujących obecnie i w przeszłości tereny Polski południowo-wschodniej, w szczególności w odniesieniu do Żydów, Ukraińcó, Niemców i mniejszości wołoskiej.

Prowadzone działania
W Towarzystwie działają cztery zespoły problemowe: Zespół ds. Ukraińskiej Mniejszości Narodowej, Zespół ds. Żydowskiej Mniejszości Narodowej, Zespół ds. Niemieckiej Mniejszości Narodowej, Zespół ds. Wołoskiej Mniejszości Narodowej. Gromadzenie i opracowywanie źródeł archiwalnych. Organizowanie konferencji naukowych, odczytów i seminariów oraz popularyzowanie wyników badań poprzez działalność wydawniczą. Wydano zeszyt naukowy: "Prace historyczno - archiwalne".

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych
badania naukowe
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej