Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Radomskie Towarzystwo Dobroczynności
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
48 364 47 03
Telefon
48 364 47 03
Adres rejestrowy
Ulica
Dionizego Czachowskiego 42
Kod pocztowy
26-600
Miejscowość
Radom
Województwo
mazowieckie
Powiat
Radom
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych, z wyłączeniem osób z niedowładem kończyn dolnych.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000022836
REGON
67072719200000
NIP
948-20-86-038
Rok powstania
1994
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Ludzie
Liczba członków
48
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja:
Radomskie Towarzystwo Dobroczynności, kierując się chrześcijańską zasadą pomocy bliźniemu, ma na celu niesienie mieszkańcom miasta Radomia będących w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej w zaspakajaniu potrzeb, a także kształtowanie w społeczeństwie wrażliwości na potrzeby innych ludzi, szczególnie rodziny, poprzez właściwe podejmowanie idei miłosierdzia, wzajemności, pracy i pokoju.

Prowadzone działania:
1) Działania edukacyjne - organizacje pozarządowe, wolontariusze, bezrobotni, pielęgniarki, pracownicy pomocy społecznej.
2) Pomoc finansowa, rzeczowa, żywnościowa - rodziny i osoby znajdujące się w trudnej sytuacji.
3) Pomoc instytucjonalna - domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo - wychowawcze, organizacje pozarządowe.
4) Prowadzenie świetlicy środowiskowej - dzieci i młodzież zagrożona zjawiskiem patologii społecznej.
5) Organizacja wypoczynku - dzieci i młodzież zagrożona zjawiskami patologii społecznej.
6) Prowadzenie Lokalnego Punktu Informacji - organizacje pozarządowe, obywatele.
7) Organizowanie zbiórek żywności - osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.
8) Promocja wolontariatu - wolontariusze, organizacje pozarządowe, instytucje.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
Odbiorcy działań

Zarząd

Anna Gryz-Turek, Skarbnik
Leokadia Dąbrowska, Wiceprzewodnicząca
Maria Kszczotek, Przewodnicząca Rady
Alicja Klimowicz, Sekretarz
Ewa Gębczyk, Wiceprzewodnicząca

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej