Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz dostawać artykuły wybrane przez redakcję ngo.pl specjalnie dla Ciebie? Przeczytaj najciekawsze teksty publicystyczne. Zamów bezpłatny newsletter Magazyn NGO.PL na weekend!

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
61 853 09 30
Telefon
61 623 21 45
Telefon
61 853 09 30
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
od poniedziałku do piątku.
Ulica
Bukowska 27/29
Kod pocztowy
60-501
Miejscowość
Poznań
Województwo
wielkopolskie
Powiat
Poznań
Gmina
Poznań
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000078889
REGON
63033788400000
NIP
7781127985
Rok powstania
1994
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
78
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Wielkopolska Rada Koordynacyjna jest dobrowolnym związkiem organizacji pozarządowych, który został utworzony w 1990 roku z inicjatywy 40 organizacji działających na polu pomocy społecznej w Wielkopolsce.
Poprzez swoją działalność kształcimy proobywatelskie i proaktywne postawy mieszkańców i mieszkanek Wielkopolski. Jako lider ruchu obywatelskiego w regionie inspirujemy do działań w obszarze „małych ojczyzn”. Uwrażliwiamy na potrzeby i problemy innych. Edukujemy, doradzamy, animujemy, wspieramy zarówno grupy formalne jak i nieformalne oraz niezrzeszonych aktywistów…

Od lat działamy na rzecz:

  • wzmocnienia trzeciego sektora,
  • inicjowania i pomocy w uruchomieniu nowych społecznych inicjatyw,
  • rozwoju współpracy między i wewnątrzsektorowej,
  • wzmocnienia postaw obywatelskich (www.poradyprawne.wrk.org.pl)
  • współpracy międzynarodowej i wymiany doświadczeń związanych z funkcjonowaniem trzeciego sektora
  • animowania wolontariatu w Wielkopolsce (www.siecwolontariatu.org.pl)

W swoim działaniu kierujemy się:

  • wzajemnym wsparciem,
  • partnerstwem,
  • otwartą komunikacją,
  • zaufaniem.

Chcesz mieć wpływ na rozwój trzeciego sektora w Wielkopolsce?
Włącz się do sieci! Dołącz do najstarszej i największej organizacji związkowej w Wielkopolsce.

Biura Poradnictwa Prawno-Obywatelskiego prowadzone są dzięki dofinansowaniu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
09.07.2018
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu wraz z Wielkopolską Radą Koordynacyjną Związek Organizacji Pozarządowych oraz Oddziałem Wielkopolskim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zorganizował w czerwcu br. cykl spotkań warsztatowych z przedstawicielami warsztatów terapii zajęciowej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie w poszczególnych subregionach.
Publicystyka
22.12.2017
Coroczny konkurs organizowany przez Wielkopolską Radę Koordynacyjną Związek Organizacji Pozarządowych wspólnie z Ogólnopolską Siecią Centrów Wolontariatu oraz Samorządem Województwa Wielkopolskiego jest potwierdzeniem tezy, że wolontariat nie przemija i zawsze jest czas oraz potrzeba pomocy drugiemu człowiekowi. Prezentujemy laureatów oraz wyróżnienia w tegorocznym Konkursie Barwy Wolontariatu 2017.
Publicystyka
22.12.2017
Życzenia świąteczne z okazji świąt Bożego Narodzenia – Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / jest wpisana do rejestru przedsiębiorców.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
prawa konsumentów
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
porady prawne, pomoc prawna
księgowość, zarządzanie finansami
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
dostarczanie informacji o prowadzeniu działalności zarobkowej (odpłatnej, gospodarczej)
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
planowanie strategiczne i operacyjne
budowanie zespołu i zarządzanie nim
PR i promocja organizacji
wsparcie lokalowe, techniczne
pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
aktywizacja lokalna
współpraca z administracją
współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
wsparcie specjalistyczne
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
działalność na rzecz integracji europejskiej

Zarząd

Bernardyna Mośkowiak, Sekretarz
Dariusz Grochocki, Wiceprezes
Lucyna Roszak, Wiceprezes
Justyna K. Ochędzan, Prezes, dyrektorka
Danuta Gubańska, Skarbnik
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej