Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Fundacja "Pomoc Chorym na Białaczkę"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
61 854 95 98
Telefon
61 854 93 56
Adres rejestrowy
Ulica
Szamarzewskiego 84
Kod pocztowy
60-569
Miejscowość
Poznań
Województwo
wielkopolskie
Powiat
Poznań
Gmina
Poznań
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000065814
REGON
63075829000000
NIP
778-13-53-931
Rok powstania
1991
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2008
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Cele Fundacji:

 1. Uzupełnianie zaopatrzenia w leki niezbędne do leczenia pacjentów hospitalizowanych w Klinice Hematologii.
 2. Rozszerzenie i unowocześnienie metod diagnostyki i terapii hematologicznej, w oparciu o współczesną wiedzę medyczną.
 3. Polepszanie wyposażenia Katedry i Kliniki Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego Uniwersyteu Medycznego w Poznaniu.
 4. Podnoszenie kwalifikacji pracowników Kliniki zaangażowanych przy terapii i diagnostyce pacjentów z chorobami krwi.
  Realizowane poprzez:
  a. Określanie bieżących potrzeb zaopatrzenia w leki, odczynniki i aparaturę diagnostyczne oraz medyczną.
  b. Uzupełnianie zaopatrzenia w leki, materiały medyczne i niemedyczne, sprzęt oraz finansowanie modernizacji oddziałów i pracowni laboratoryjnych Kliniki Hematologii w Poznaniu, służące poprawie skuteczności terapii pacjentów z chorobami krwi poprzez zakup:
 • brakujących leków,
 • odczynników i aparatury diagnostycznej oraz medycznej,
 • wyposażenia szpitalnego,
 • finansowanie prac budowlanych jednostek Kliniki w celu dostosowania do obowiązujących wymogów
  c. Wspieranie badań naukowych służących realizacji celów statutowych.
  d. Prowadzenie i finansowanie działalności w zakresie edukacji osób, działających na rzecz celów Fundacji.
  e. Organizowanie kongresów naukowych, stażów i stypendiów z zakresu hematologii i transplantacji szpiku oraz wspieranie doskonalenia zawodowego.
  f. Propagowanie oświaty zdrowotnej oraz prowadzenie działalności wydawniczej, publicystycznej w celu edukacji z zakresu hematologii i transplantologii, podejmowanie współpracy z instytucjami, organizacjami i osobami działającymi w kraju i zagranicą w zakresie objętym celami Fundacji oraz z podmiotami wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji.
  g. Propagowanie celów Fundacji, jej potrzeb oraz wyników realizacji jej działań.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
krwiodawstwo
Odbiorcy działań

Zarząd

Maciej Każmierczak, członek Zarządu
Krzysztof Sawiński, Sekretarz
Renata Kroll-Balcerzak, członek zarządu
Andrzej Balcerzak, członek zarządu
Maria Kozłowska-Skrzypczak, Skarbnik
Mieczysław Komarnicki, Prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej