Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).
Caritas Diecezji Płockiej
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
24 267 82 40
Telefon
24 267 82 44
Adres rejestrowy
Ulica
Sienkiewicza 34
Kod pocztowy
09-400
Miejscowość
Płock
Województwo
mazowieckie
Powiat
Płock
Dane rejestrowe
Forma prawna
Organizacja powstała na mocy umowy państwo - kościół
REGON
04001405700000
Rok powstania
1990
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Cele Caritas Diecezji Płockiej wyznaczają jej następujące zadania i kierunki działania:
a) propagowanie akcji charytatywnej w diecezji płockiej przez:

 • szerzenie chrześcijańskiej nauki o miłosierdziu i pogłębianiu jej zrozumienia,
 • krzewienie ducha czynnej miłości bliźniego,
 • wychowanie do miłosierdzia,
 • formowanie duchowe i praktyczne działaczy charytatywnych,
 • opracowanie programów działalności dobroczynnej w diecezji;
  b) kierowanie całością działań charytatywnych w diecezji przez:
 • jednoczenie, regulację, doskonalenie i kontrolę działalności placówek kościelnej akcji charytatywnej na terenie diecezji,
 • organizowanie własnych ogniw terenowych: Okręgów, Zespołów, Kół względnie innych ogniw pomocniczych,
 • uczestniczenie w ogólnokrajowych akcjach wchodzących w zakres działalności Kościoła,
 • podtrzymywanie i rozwijanie tradycyjnych akcji charytatywnych,
 • zarządzanie placówkami opiekuńczymi Caritas,
 • współdziałanie z akcją charytatywno-opiekuńczą prowadzoną przez organizacje państwowe, społeczne, wyznaniowe i inne;
  c) reprezentowanie diecezjalnej działalności charytatywnej przez:
 • utrzymywanie łączności i współpracy z organizacją Caritas Polska oraz z Caritas innych krajów,
 • występowanie w imieniu kościelnej akcji charytatywnej wobec lokalnych władz państwowych, organizacji samorządowych, społecznych i innych,
 • kontakty z zagranicznymi organizacjami charytatywnymi.

Caritas Diecezji Płockiej realizuje swoje cele i wypełnia zadania poprzez:

 • urządzania nabożeństw, dni skupienia, rekolekcji, pielgrzymek,
 • organizowanie zebrań, konferencji, zjazdów, kursów i poradni,
 • wydawanie czasopism i książek oraz materiałów instruktażowo - szkoleniowych,
 • prowadzenie różnego rodzaju placówek opieki tak zamkniętej jak i otwartej w zależności od potrzeb terenowych,
 • organizowanie pomocy stałej lub doraźnej, całkowitej lub częściowej, udzielanie zapomóg zwrotnych lub bezzwrotnych, tak gotówkowych jak i rzeczowych.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej