Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Koło Bielickie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta

Koło Bielickie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
77 431 11 56
Telefon
77 431 11 56
Adres rejestrowy
Ulica
Bielice 127
Kod pocztowy
48-316
Miejscowość
Bielice
Województwo
opolskie
Powiat
nyski
Gmina
Łambinowice
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną
KRS
0000339423
REGON
16028599000000
NIP
753-20-24-619
Rok powstania
2004
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2009
Ludzie
Liczba członków
35
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja:
Przywrócenie bezdomnym godności oraz pomoc w ich powrocie do społeczeństwa.
Osobom, które nie mają dokąd wrócić zapewnienie godziwych warunków spędzenia ostatnich lat życia.
Młodzieży trafiającej do nas staramy się w pierwszej kolejności pomóc w powrocie do rodziny.
Pozostającym w Schronisku przydzielamy w miarę posiadanych możliwości jakąś pracę, którą traktujemy jako terapię. Mieszkańcy sami sprzątają, gotują, piorą, biorą udział w produkcji kopert, pracują w lesie przez co mamy trochę opału, uprawiają pole, pracują na rzecz środowiska lokalnego.
Schronisko w Bielicach od 2010roku przypomina raczej Zakład Opiekuńczo-Pielęgnacyjny ponieważ większość osób to osoby niepełnosprawne, chore poważnie i wiekowe.

Prowadzone działania:
Prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn w Bielicach.
Działalność Domu dla osób starszych w Ścinawie Małej została tymczasowo zawieszona ze względu na brak środków pieniężnych na działalność w drugim obiekcie usytuowanym na wsi.
Schronisko w Bielicach udziela schronienia i pomocy alkoholikom, osobom po opuszczeniu szpitali, zakładów karnych, ośrodków penitencjarnych i resocjalizacyjnych, jak również osobom posiadającym status uchodźcy.
Udziela pomocy prawnej w uzyskaniu przez bezdomnych dowodu osobistego, renty, emerytury, zasiłków pieniężnych, odzieży, zatrudnienia, miejsca w szpitalu lub innym ośrodku pomocy społecznej (np. Ośrodek Leczenia Odwykowego).
Uruchomiono dwa punkty wydawania żywności oraz innych form pomocy osobom pozbawionym środków do życia na terenie dwóch Gmin. Korzystwa z pomocy około 3500 osób.
Współdziałanie z terenowymi organami administracji państwowej i organizacjami społecznymi.
Od 2005 roku Koło uczestniczy w realizacji unijnych projektów mających za zadanie aktywizowanie naszych bezrobotnych a zdolnych do pracy podopiecznych.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
schronienie, nocleg
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej