Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Koło Bielickie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta

Koło Bielickie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
77 431 11 56
Telefon
77 431 11 56
Adres rejestrowy
Ulica
Bielice 127
Kod pocztowy
48-316
Miejscowość
Bielice
Województwo
opolskie
Powiat
nyski
Gmina
Łambinowice
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną
KRS
0000339423
REGON
16028599000000
NIP
753-20-24-619
Rok powstania
2004
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2009
Ludzie
Liczba członków
35
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja:
Przywrócenie bezdomnym godności oraz pomoc w ich powrocie do społeczeństwa.
Osobom, które nie mają dokąd wrócić zapewnienie godziwych warunków spędzenia ostatnich lat życia.
Młodzieży trafiającej do nas staramy się w pierwszej kolejności pomóc w powrocie do rodziny.
Pozostającym w Schronisku przydzielamy w miarę posiadanych możliwości jakąś pracę, którą traktujemy jako terapię. Mieszkańcy sami sprzątają, gotują, piorą, biorą udział w produkcji kopert, pracują w lesie przez co mamy trochę opału, uprawiają pole, pracują na rzecz środowiska lokalnego.
Schronisko w Bielicach od 2010roku przypomina raczej Zakład Opiekuńczo-Pielęgnacyjny ponieważ większość osób to osoby niepełnosprawne, chore poważnie i wiekowe.

Prowadzone działania:
Prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn w Bielicach.
Działalność Domu dla osób starszych w Ścinawie Małej została tymczasowo zawieszona ze względu na brak środków pieniężnych na działalność w drugim obiekcie usytuowanym na wsi.
Schronisko w Bielicach udziela schronienia i pomocy alkoholikom, osobom po opuszczeniu szpitali, zakładów karnych, ośrodków penitencjarnych i resocjalizacyjnych, jak również osobom posiadającym status uchodźcy.
Udziela pomocy prawnej w uzyskaniu przez bezdomnych dowodu osobistego, renty, emerytury, zasiłków pieniężnych, odzieży, zatrudnienia, miejsca w szpitalu lub innym ośrodku pomocy społecznej (np. Ośrodek Leczenia Odwykowego).
Uruchomiono dwa punkty wydawania żywności oraz innych form pomocy osobom pozbawionym środków do życia na terenie dwóch Gmin. Korzystwa z pomocy około 3500 osób.
Współdziałanie z terenowymi organami administracji państwowej i organizacjami społecznymi.
Od 2005 roku Koło uczestniczy w realizacji unijnych projektów mających za zadanie aktywizowanie naszych bezrobotnych a zdolnych do pracy podopiecznych.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
schronienie, nocleg
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej