Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).
Stowarzyszenie "Hospicjum Łódzkie"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
E-mail
Pokaż
Telefon
509 603 003
Telefon
42 637 90 24
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Ulica
Jaracza 55
Kod pocztowy
90-251
Miejscowość
Łódź
Województwo
łódzkie
Powiat
Łódź
Gmina
Łódź
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Utrudniona
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
jest schodołaz
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000137523
REGON
47106600800000
NIP
729-20-33-434
Rok powstania
1991
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Ludzie
Liczba członków
26
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie to organizacja pożytku publicznego, która działa od 1992 r. Naszym celem jest niesienie pomocy osobom nieuleczalnie chorym oraz ich rodzinom. Przedmiotem działalności jest w szczególności opieka medyczna dla nieuleczalnie chorych, działalność edukacyjna, organizowanie imprez charytatywnych, pomocy psychologicznej, materialnej oraz rzeczowej dla naszych podopiecznych i ich rodzin. Opiekę hospicyjną świadczą lekarze i pielęgniarki posiadający odpowiednie kwalifikacje i wiedzę w zakresie opieki paliatywnej. Celem ich działań jest niesienie ulgi w cierpieniu oraz troska i poprawa jakości życia pacjentów w ostatnich miesiącach, tygodniach czy dniach życia. Osoby pracujące w Stowarzyszeniu pomagają każdej osobie, która zgłosi się z prośbą o pomoc. Staramy się też aby pacjenci objęci opieką naszego hospicjum zmienili swoje nastawienie do choroby,  do życia, do siebie, do świata i ludzi.

Obecnie działania Stowarzyszenia skierowane są na rzecz budowy pierwszego w Łodzi, stacjonarnego hospicjum dla osób dorosłych.  W województwie łódzkim takiego ośrodka do tej pory nie ma.

W  2013 roku na mocy umowy użyczenia z Urzędu Miasta Łodzi  otrzymaliśmy budynek po zlikwidowanej szkole przy ul. Pojezierskiej 45/51. Budynek wymaga gruntownego remontu i wyposażenia, a co za tym idzie dużych nakładów finansowych. Zostanie w nim stworzony kompleks leczniczy, w którym pacjenci otrzymają opiekę w trybie ambulatoryjnym oraz stacjonarnym. W ramach nowopowstałej jednostki oprócz Oddziału Hospicjum Stacjonarnego będzie też Ośrodek Pobytu Dziennego, część ambulatoryjna z rehabilitacją, siedziba oraz wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby pacjentów Hospicjum Domowego. Tego typu ośrodki choć niezwykle potrzebne, są w Polsce bardzo nieliczne, gdyż do tej pory nie są one finansowane ze środków publicznych.

Aktualnie Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie otrzymało dofinansowanie projektu w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych Działania  VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

W chwili obecnej zbieramy środki na wkład własny, który jest wymogiem w ramach projektu.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Zarząd

Aleksandra Ciałkowska-Rysz, prezes
Beata Serbiak, wiceprezes
Anna Mardofel, wiceprezes
Anna Posyłek, sekretarz
Jolanta Szamburska, skarbnik
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej