Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki

Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki
Logo 1,5%
Tej organizacji możesz przekazać 1,5% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
81 533 10 22
Telefon
81 532 83 46
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Dni i godziny pracy
poniedziałek - piątek w godz. 10.00 - 14.00
Ulica
Leszczyńskiego 23
Kod pocztowy
20-068
Miejscowość
Lublin
Województwo
lubelskie
Powiat
Lublin
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Tak
Dane rejestrowe
Forma prawna
Federacja, związek stowarzyszeń
KRS
0000012639
REGON
43040117000000
NIP
9461820102
Rok powstania
1994
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja:

  • Integracja środowisk i organizacji osób niepełnosprawnych woj. lubelskiego.
  • Promocja działalności organizacji osób niepełnosprawnych, wspieranie ruchu samopomocowego.
  • Pomoc osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom, organizacjom i instytucjom działającym na ich rzecz.

Prowadzone działania:

Centrum Informacyjno-Szkoleniowe Osób Niepełnosprawnych (CISON), program ograniczania barier architektonicznych i komunikacyjnych w obiektach, z których najczęściej korzystają osoby niepełnosprawne, Tęcza, "Mój projekt kartki na Święta Bożego Narodzenia", "Paszport", Impuls, cykl wtorkowych spotkań informacyjno-szkoleniowych dla organizacji osób niepełnosprawnych. Program nauki języka angielskiego dla wolontariuszy LFOON-SW "Od zrozumienia do porozumienia" (ZPORR).

Programy w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych: "Biuro Aktywizacji Zawodowej","Przez aktywność do pracy, przez pracę do samodzielności"(EFS/PFRON), Biura Karier - Lubelska Siec" (EFS/PFRON), program dla matek wychowujących dzieci niepełnosprawne "Dla zdrowia i urody życia" (EFS/MPIPS), "Dla zdrowia i urody życia II" /PO KL/, Biuro Karier - skuteczny element aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych, Internetowy Biuletyn Informacyjny: www.niepelnosprawni.lublin.pl

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
03.09.2014
Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki zaprasza do dzielenia się informacjami o aktualnie realizowanych przez Państwa organizację projektów dotyczących osób z niepełnosprawnością.
Publicystyka
17.09.2011
Internetowy Biuletyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych Niepelnosprawni.lublin.pl to profesjonalna, kompletna i stale aktualizowana baza informacji dla osób niepełnosprawnych z województwa lubelskiego. Inicjatorem projektu jest Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych Sejmik Wojewódzki.

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
prawa konsumentów
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej

Zarząd

Alicja Jankiewicz, prezes
Zofia Brzozowska, wiceprezes
Dorota Fornalska, wiceprezes
Wanda Kociuba, skarbnik
Joanna Szyszkowska, sekretarz
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej