Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Puławskie Centrum Przedsiębiorczości
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
81 470 09 00
Telefon
81 470 09 30
Adres rejestrowy
Ulica
Mościckiego 1
Kod pocztowy
24-100
Miejscowość
Puławy
Województwo
lubelskie
Powiat
puławski
Gmina
Puławy
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000097219
REGON
43041726000000
NIP
716-10-04-550
Rok powstania
1994
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2005
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja:
Wspieranie rozwoju gospodarczego regionu. Promocja zatrudnienia. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy.

Podstawowe cele działalności skupiają się na:

 • kreowaniu oraz wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości w Puławach i w regionie;
 • promocji lokalnego potencjału gospodarczego;
 • promocji zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem.

FPCP przez kolejne lata działalności dla realizacji celów statutowych uruchamiała kolejne uzupełniające się programowo jednostki organizacyjne:

 • PUNKT KONSULTACYJNY (2005 r. - nadal) (uprzednio Punkt Konsultacyjno - Doradczy (2000 - 08,2005 r.; Ośrodek Wspierania Biznesu 1996-1999)
 • OŚRODEK SZKOLENIOWY (2000 r. - nadal)
 • DZIAŁ PROJEKTÓW (1995 r. - nadal)
 • FUNDUSZ POŻYCZKOWY - od 2008 roku;
 • PUŁAWSKI FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH - od 2003 roku.

Poza stałą działalnością programową realizujemy celowe programy pomocowe ukierunkowane na tworzenie i wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, rozwój zasobów ludzkich oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Oferujemy pomoc informacyjną, doradczą, szkoleniową i finansową adresowaną w szczególności do:

 • mikro, małych i średnich przedsiębiorstw;
 • osób rozpoczynających działalność gospodarczą;
 • osób pragnących podnieść swoje kwalifikacje lub zdobyć nowe;
 • osób poszukujących pracy.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

FPCP posada certyfikowany System Zarządzania Jakością, zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie świadczenia usług doradczych, szkoleniowych, informacyjnych oraz finansowych - udzielenie poręczeń i pożyczek.

FPCP jako członek Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw na przestrzeni lat współpracuje z usługodawcami w regionie działającymi na rzecz rozwoju przedsiębiorców.

Od grudnia 2014 roku jest członkiem Lubelskiego Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu, którego celem jest poprawa warunków do inicjowania i rozwoju innowacyjnej przedsiębiorczości w województwie lubelskim.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
pomoc w samozatrudnieniu
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej

Zarząd

Agnieszka Czarnobil, Wiceprezes Zarządu
Katarzyna Malesza-Dzido, Prezes Zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej