Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Fundacja Zjednoczonej Europy - One Europe Foundation

Fundacja Zjednoczonej Europy - One Europe Foundation
Zakończyła działalność
Kontakt
Adres rejestrowy
Kod pocztowy
31-141
Miejscowość
Kraków
Województwo
małopolskie
Powiat
Kraków
Gmina
Kraków
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000193207
REGON
00387646000000
Rok powstania
2004
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja
Popieranie badań naukowych poświęconych problemom wiedzy o innych narodach, wspieranie wymiany dóbr naukowych, oświatowych i kulturalnych między narodami. Wspomaganie działalności organizacyjnej, wydawniczej i propagandowej służącej tym celom. Popieranie działalności naukowców, tłumaczy, dziennikarzy i innych podejmujących działalność zbieżną z celami Fundacji. Współpraca z Polonią. Organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów, współpraca z instytucjami oświatowymi i kulturalnymi w kraju i za granicą. Przyznawanie stypendiów naukowych.

Prowadzone działania
Działalność Kolegium Krakowskiego Fundacji Zjednoczenia Europy - samodzielnej jednostki organizacyjnej, która przy współpracy z Kuratorium Oświaty oraz z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycznym w Krakowie prowadzi intensywne szkolenie nauczycieli języków obcych, którzy nie posiadają pełnych kwalifikacji. Szkolenie to prowadzone jest w formie kursów przygotowujących do egzaminów wymaganych przez MEN (Cambridge FCE, ZMP). W ramach Kolegium Krakowskiego zorganizowano także zatwierdzony przez MEN specjalistyczny kurs Przysposobienia do Nauczania Języków Obcych dla nauczycieli posiadających uprawnienia. Wspólnie z placówkami naukowymi i bankami przygotowano i przeprowadzono konferencję 'Banki a gospodarstwo domowe', a także sfinansowano prace naukowe na temat 'Badania rynku usług bankowych dla gospodarstw domowych'. Dofinansowano szkoły i placówki oświatowe, a także udzielono stypendiów naukowych studentom i pracownikom naukowym podejmującym problematykę statutową Fundacji.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
działalność na rzecz integracji europejskiej
Odbiorcy działań
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej