Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Koło Gorzowskie Towarzystwa Pomocy im. Świętego Brata Alberta

Koło Gorzowskie Towarzystwa Pomocy im. Świętego Brata Alberta
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
95 723 97 47
Telefon
95 723 97 47
Adres rejestrowy
Ulica
Strażacka 66
Kod pocztowy
66-400
Miejscowość
Gorzów Wielkopolski
Województwo
lubuskie
Powiat
Gorzów Wielkopolski
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną
KRS
0000184980
REGON
21128694100000
NIP
599-28-52-788
Rok powstania
1987
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja
Misją Towarzystwa jest niesienie pomocy osobom ubogim, bezdomnym w tym niepełnosprawnym w duchu św. Brata Alberta. Celami statutowymi są: zakładanie i prowadzenie schronisk, noclegowni itp., praca socjalna, pomoc prawna i psychologiczna, posługa religijna, prowadzenie kuchni, świetlic, klubów, organizowanie Wigilii, kolonii, wydawanie żywności, odzieży, sprzętów, środków czystości, leków, współdziałanie z samorządem terytorialnym, administracją państwową, Kościołem itp. Prowadzenie szkoleń i działalność informacyjna.

Prowadzone działania

  1. Klub Integracji Społecznej - odbiorcami są osoby bezdomne, bezrobotne - realizowany jest program reintegracji zawodowej i społecznej osób z obszaru wykluczenia społecznego.
  2. Noclegownia - odbiorcami są osoby bezdomne, które czasowo lub trwale nie deklarują podjęcia pracy terapeutycznej (14 miejsc).
  3. Dom Brata Alberta - odbiorcami są osoby bezdomne deklarujące w formie pisemnej udział w programie terapeutycznym. Podpisywane są z mieszkańcami kontrakty socjalne (41 miejsc).
  4. Mieszkania treningowe - adresatami są osoby bezdomne będące w ostatnim okresie przed usamodzielnieniem (7 miejsc).

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
schronienie, nocleg
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele pożytku publicznego
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej