Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
E-mail
Pokaż
Telefon
22 761 82 05
Telefon
22 761 90 51
Adres rejestrowy
Ulica
Odrowąża 24
Kod pocztowy
05-270
Miejscowość
Marki
Województwo
mazowieckie
Powiat
wołomiński
Gmina
Marki
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000015808
REGON
19052432000000
NIP
957-05-53-373
Rok powstania
1991
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Ludzie
Liczba członków
100
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków jest pozarządową organizacją typu non-profit zajmującą się ochroną dziko żyjących gatunków ptaków oraz miejsc, w których one żyją [statut OTOP przesyłam w załączeniu]. Jego celem jest zachowanie dziedzictwa przyrodniczego dla dobra obecnych i przyszłych pokoleń. Podstawą działań Towarzystwa są wyniki wiarygodnych badań naukowych. Swoje zadania realizuje ono poprzez sekretariat, sieć grup lokalnych oraz członków. Towarzystwo jest otwarte dla wszystkich, którzy podzielają wyrażoną w misji OTOP troskę o przyrodę. Jest wyłącznym partnerem międzynarodowej federacji towarzystw ochrony ptaków BirdLife International w Polsce.

Celem działalności OTOP jest ochrona dziko żyjących ptaków i ich siedlisk, a w szczególności:
-szerzenie w społeczeństwie wiedzy na temat ptaków, ich znaczenia oraz zagrożeń dla ich bytowania
-zbieranie danych dokumentujących stan i zagrożenia krajowej awifauny
-opracowywanie i wdrażanie planów działań ochronnych
-wszelkie działania prawne sprzyjające ochronie ptaków i ich siedlisk.

Prowadzone działania:

 • Monitoring Ptaków Polski, w tym Monitoring Pospolitych Ptaków Lęgowych (MPPL);
 • ochrona wodniczki Acrocephalus paludicola
 • ochrona ptaków i ich siedlisk w rezerwatach: w Dolinie Biebrzy, w rez. Beka, w rez. Karsiborska Kępa
 • ochrona kraski na Równinie Kurpiowskiej
 • monitoring efektywności programów rolnośrodowiskowych na Lubelszczyźnie
 • monitoring zagrożeń w ostojach ptaków o randze europejskiej (IBA)
 • międzynarodowa ochrona ptaków migrujących, m.in. bocianów białych w Libanie
 • edukacja przyrodnicza młodzieży szkolnej
 • program edukacyjny "Ptaki w mieście"
 • wydawanie kwartalnika OTOP "Ptaki" oraz innych publikacji szerzących wiedzę o ptakach i ich siedliskach
 • lobbowanie na rzecz rozwiązań prawnych zapewniających ochronę ptakom i ich siedliskom oraz egzekwowanie już istniejących przepisów
 • zachęcanie do działań na poziomie lokalnym poprzez powoływanie i wspieranie grup lokalnych.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
ochrona zwierząt
edukacja ekologiczna

Zarząd

Beata Skarbek-Kruszewska, Prezes Zarządu
Jarosław Krajewski, Wiceprezes Zarządu
Dariusz Bukaciński, Członek Zarządu
Adam Olszewski, Członek Zarządu
Gerard Sawicki, Członek Zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej