Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
Logo 1%
To jest organizacja pożytku publicznego
Kontakt
E-mail
Pokaż
E-mail
Pokaż
Telefon
22 761 82 05
Telefon
22 761 90 51
Strona na Facebooku
Kanał na YouTube
Adres rejestrowy
Ulica
Odrowąża 24
Kod pocztowy
05-270
Miejscowość
Marki
Województwo
Mazowieckie
Powiat
Wołomiński
Gmina
Marki
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenia
KRS
0000015808
REGON
19052432000000
NIP
957-05-53-373
Rok powstania
1991
Organizacja pożytku publicznego
Tak
Ludzie
Liczba członków
100
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków jest pozarządową organizacją typu non-profit zajmującą się ochroną dziko żyjących gatunków ptaków oraz miejsc, w których one żyją [statut OTOP przesyłam w załączeniu]. Jego celem jest zachowanie dziedzictwa przyrodniczego dla dobra obecnych i przyszłych pokoleń. Podstawą działań Towarzystwa są wyniki wiarygodnych badań naukowych. Swoje zadania realizuje ono poprzez sekretariat, sieć grup lokalnych oraz członków. Towarzystwo jest otwarte dla wszystkich, którzy podzielają wyrażoną w misji OTOP troskę o przyrodę. Jest wyłącznym partnerem międzynarodowej federacji towarzystw ochrony ptaków BirdLife International w Polsce.

Celem działalności OTOP jest ochrona dziko żyjących ptaków i ich siedlisk, a w szczególności:
-szerzenie w społeczeństwie wiedzy na temat ptaków, ich znaczenia oraz zagrożeń dla ich bytowania
-zbieranie danych dokumentujących stan i zagrożenia krajowej awifauny
-opracowywanie i wdrażanie planów działań ochronnych
-wszelkie działania prawne sprzyjające ochronie ptaków i ich siedlisk.

Prowadzone działania:

 • Monitoring Ptaków Polski, w tym Monitoring Pospolitych Ptaków Lęgowych (MPPL);
 • ochrona wodniczki Acrocephalus paludicola
 • ochrona ptaków i ich siedlisk w rezerwatach: w Dolinie Biebrzy, w rez. Beka, w rez. Karsiborska Kępa
 • ochrona kraski na Równinie Kurpiowskiej
 • monitoring efektywności programów rolnośrodowiskowych na Lubelszczyźnie
 • monitoring zagrożeń w ostojach ptaków o randze europejskiej (IBA)
 • międzynarodowa ochrona ptaków migrujących, m.in. bocianów białych w Libanie
 • edukacja przyrodnicza młodzieży szkolnej
 • program edukacyjny "Ptaki w mieście"
 • wydawanie kwartalnika OTOP "Ptaki" oraz innych publikacji szerzących wiedzę o ptakach i ich siedliskach
 • lobbowanie na rzecz rozwiązań prawnych zapewniających ochronę ptakom i ich siedliskom oraz egzekwowanie już istniejących przepisów
 • zachęcanie do działań na poziomie lokalnym poprzez powoływanie i wspieranie grup lokalnych.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą lub jest wpisana do rejestru przedsiębiorców.

- Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka słomy i materiałów używanych do wyplatania; - pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach; - sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

- Działalność wspomagająca edukację; - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych; - wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania; - reklama; - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; - działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
ochrona zwierząt
edukacja ekologiczna

Zarząd

Beata Skarbek-Kruszewska, Prezes Zarządu
Jarosław Krajewski, Wiceprezes Zarządu
Dariusz Bukaciński, Członek Zarządu
Adam Olszewski, Członek Zarządu
Gerard Sawicki, Członek Zarządu
Reklama

Masz konto na Facebooku?

Publikujemy tam najciekawsze treści z ngo.pl
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji