Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Szukasz aktualnych informacji o NGO w Polsce? Odwiedź fakty.ngo.pl: ponad 100 raportów, analiz, infografik

Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych

Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
58 344 40 39
Telefon
504 871 478
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Ulica
Aleja Grunwaldzka 5
Kod pocztowy
80-236
Miejscowość
Gdańsk
Województwo
pomorskie
Powiat
Gdańsk
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Tak
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000188984
REGON
19025626100000
NIP
9570566387
Rok powstania
1993
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
14
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Wesprzyj Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych

przekaż darowiznę

Misja

Regionalne Centrum jest niezależną organizacją pozarządową nie nastawioną na zysk. Pracuje w oparciu o profesjonalistów wspomaganych przez wolontariuszy. Zasadniczym celem RC jest pomoc w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie działań niezależnych organizacji i inicjatyw, przy ścisłej współpracy różnych podmiotów i jak najpełniejszym wykorzystaniu lokalnego potencjału.

Prowadzone działania

1) Gromadzenie, aktualizacja i upowszechnianie informacji niezbędnych do sprawnego funkcjonowania niezależnych organizacji pozarządowych. Prowadzenie komputerowej bazy danych o organizacjach pozarządowych, inicjatywach przez nie podejmowanych i możliwościach finansowego wsparcia ich działań.
2) Prowadzenie bezpłatnych usług konsultingowych związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych (poradnictwo prawne, księgowe, zarządzanie finansami, budowanie zespołu, tworzenie programów działania organizacji oraz poszukiwanie źródeł jej finansowania).
3) Prowadzenie szkoleń dla organizacji pozarządowych w ramach Gdańskiej Szkoły Inicjatyw Pozarządowych.
4) Promowanie współpracy między organizacjami pozarządowymi a sektorem publicznym i organizowanie wspólnych spotkań plenarnych i branżowych.
5) Rozwijanie i ułatwianie współpracy międzynarodowej organizacji pozarządowych w ramach funkcjonującego Biura Partnerów "Baltica".
6) Wspieranie organizacji pozarządowych poprzez bezpłatne udostępnienie sprzętu komputerowego, kamery video, rzutnika, dostępu do Internetu i poczty elektronicznej, edytorów tekstu i ksero oraz sali konferencyjnej.
7) Fundacja pełni rolę Regionalnego Ośrodka Szkoleniowego Europejskiego Funduszu Społecznego (ROSzEFS).

Darowizny zbierane z pomocą  wplacam.ngo.pl

Podaruj ciepło, wodę i prąd
aby ludzie zaangażowani społecznie mogli lepiej pomagać, pracując w dobrych warunkach.
16,00 zł
Podaruj cały tydzień pitnej wody z kranu.
48,00 zł
Zasilaj energią! Zapewnij trzy dni elektryczności.
266,00 zł
Rozgrzewaj! Zapewnij cały tydzień ciepła.
Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
07.07.2006
Cztery miesiące temu weszła w życie ustawa o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa. Przewiduje ona m.in. możliwość włączenia się każdego zainteresowanego w proces legislacyjny poprzez udział w wysłuchaniu publicznym. Do tej pory nie odbyło się ani jedno, pomimo że cztery podmioty zgłaszają chęć wysłuchania w sprawie 12 ustaw.
Publicystyka
23.06.2017
Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych poszukuje par, które między sierpniem a grudniem 1980 roku powiedziały sobie „tak” w dawnym Pałacu Ślubów przy al. Grunwaldzkiej 5 w Gdańsku.
Publicystyka
21.12.2015
Na to pytanie postara się odpowiedzieć partnerstwo zajmujące się obszarem – Działania na rzecz upodmiotowienia grup, dla których działają organizacje i realizacji zasady pomocniczość. Partnerstwo Tematyczne nr 11 Strategicznej Mapy Drogowej Rozwoju Sektora Obywatelskiego inicjuje Fundacja RC z Gdańska. Do pracy w partnerstwie zachęcamy poprzez ankietę na stronie http://goo.gl/forms/n9xA7D6VF8. Pierwsze spotkanie partnerstwa na początku 2016 roku.

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / jest wpisana do rejestru przedsiębiorców.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
animowanie działań wspólnot lokalnych
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
księgowość, zarządzanie finansami
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
wsparcie lokalowe, techniczne
pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
działalność na rzecz integracji europejskiej
badania naukowe
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
90144013450000000017026957
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej