Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Koło Żarskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta

Koło Żarskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
68 374 39 58
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Ulica
Św. Brata Alberta 4
Kod pocztowy
68-200
Miejscowość
Żary
Województwo
lubuskie
Powiat
żarski
Gmina
Żary
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną
KRS
0000316460
REGON
08031209400000
NIP
9281298621
Rok powstania
1991
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2008
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

O nas

Koło Żarskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta istnieje od 1991 roku
Koło rozpoczęło starania o utworzenie Domu Samotnej Matki, które udało się szybko zrealizować, bo już w styczniu 1992 roku.

Kolejnymi działaniami było utworzenie Apteki Charytatywnej oraz Stołówki Charytatywnej

W 1993 roku powstała grupa samopomocowa rodziców dzieci specjalnej troski.  Po utworzeniu Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Radość Życia w 2001 roku grupa samopomocowa zaprzestała swojej działalności. 

W 1998 roku powstał w ramach Koła Żarskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Ośrodek Interwencji Kryzysowej, przejęty w 2002 roku przez Lubuski Ruch na Rzecz Kobiet i Rodziny Żar. 

Koło Żarskie podejmuje różne inicjatywy i niesie pomoc dla wielu potrzebujących. 

Ostatnim przedsięwzięciem Koła Żarskiego jest utworzenie w Żarach Hospicjum św. Brata Alberta, które rozpoczęło działalność 13 lipca 2015 roku.

Głównymi działaniami koła jest prowadzenie Domu Samotnej Matki oraz Hospicjum.

Jak wykorzystujemy  1% Podatku

Szanowni Państwo, 1% podatku wykorzystujemy bieżące potrzeby  podopiecznych prowadzonych przez nas placówek. Hospicjum św. Brata Alberta oraz Domu Samotnej Matki.
By ukoić ból pacjentom Hospicjum oraz zapewnić godne życie mieszkankom Domu Samotnej i ich dzieciom.

Prowadzone działania 

Prowadzenie  Hospicjum

W ramach nieodpłatnej działalności od 13 lipca  2015 r. prowadzimy stacjonarne Hospicjum św. Brata Alberta w Żarach. Celem działania placówki jest udzielanie pomocy lekarskiej, pielęgniarskiej, psychologicznej, rehabilitacyjnej, socjalnej i duchowej mających na celu w szczególności zwalczanie trudnego do opanowania bólu i innych objawów somatycznych, łagodzenie cierpień psychicznych i rozwiązywanie innych problemów, jak umożliwienie godnego przeżycia terminalnego okresu choroby i godnej śmierci, a także otaczanie opieką rodziny chorych i wspieranie ich tak w czasie trwania choroby, jak i w okresie osierocenia oraz obejmowanie opieką dzienną paliatywną i hospicyjną osób chorych na  choroby nowotworowe oraz cierpiący na inne schorzenia w ich okresie terminalnym.                                                                                              

Prowadzenie Domu Samotnej Matki

Od roku 1992 roku prowadzimy Dom Samotnej Matki w Żarach wsparcia przeznaczony dla kobiet w ciąży, matek i ojców z małoletnimi dziećmi i innych osób sprawujących opiekę nad małoletnimi dziećmi. Głównym celem  Domu jest pomoc w usamodzielnieniu sie osób, które zostały pozbawione schronienia i poczucia bezpieczeństwa, stały się ofiarami przemocy, nie potrafią zapewnić sobie i dzieciom należytych warunków egzystencji. Cel ten realizujemy poprzez zapewnienie całodobowego bezpiecznego schronienia, wsparcia w zaspokajaniu bytowych i społecznych, zapewnienie dostępu do opieki medycznej, pomocy socjalnej i poradnictwa specjalistycznego, wspieranie w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowych, rozwinięciu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia w środowisku lokalnym i pełnienia ról społecznych, w tym  pełnienia roli rodzica. Tu odkrywają radość macierzyństwa, odbudowują więzi rodzinne oraz podejmują walkę o własne godne życie. Wiele kobiet w ciąży uniknęło tragedii poddania się aborcji i zdecydowało sie urodzić i wychowywać dziecko. Mieszkańcy odzyskują poczucie własnej wartości i nabierają umiejętności potrzebnych do zmiany dotychczasowego życia oraz egzekwowania swoich praw, usamodzielniają się i wracają do środowiska społecznego.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
usługi medyczne
pomoc psychologiczna
schronienie, nocleg
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej