Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz dostawać artykuły wybrane przez redakcję ngo.pl specjalnie dla Ciebie? Przeczytaj najciekawsze teksty publicystyczne. Zamów bezpłatny newsletter Magazyn NGO.PL na weekend!

Wrocławskie Towarzystwo Opieki Nad Więźniami - Dolnośląski Ośrodek Mediacji

Wrocławskie Towarzystwo Opieki Nad Więźniami - Dolnośląski Ośrodek Mediacji
Kontakt
E-mail
Pokaż
E-mail
Pokaż
Telefon
71 343 30 66
Adres rejestrowy
Ulica
Katedralna 4
Kod pocztowy
50-328
Miejscowość
Wrocław
Województwo
dolnośląskie
Powiat
Wrocław
Gmina
Wrocław
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000092918
REGON
93018995400000
NIP
8981558437
Rok powstania
1989
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
25
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

W ramach Wrocławskiego Towarzystwa Opieki nad Więźniami:

Oddziaływanie wychowawcze wobec osób skazanych przebywających w zakładach karnych, przeciwdziałanie pełnemu wyobcowaniu ze społeczeństwa, uzupełnianie opieki postpenitencjarnej wobec osób nieletnich i młodocianych.
Inspirowanie pozytywnych zmian w postawach i zachowaniach rodzin wobec skazanych i przebywających w ośrodkach odosobnienia.

Prowadzone działania
-koszty wakacji i dożywiania dzieci
-pomoc w nauce, zakup pomocy szkolnych, podręczników, odzieży używanej w szkole, obiadów w szkole
-organizowanie i udzielanie korepetycji, szczególnie dzieciom specjalnej troski
-finansowanie zakupów żywności, lekarstw, odzieży, protez, sprzętu do rehabilitacji, podręczników, okularów i innych pomocy dla więźniów i byłych więźniów, niezbędnych przedmiotów wyposażenia mieszkań lub narzędzi i wyposażenia potrzebnego do wykonywania wyuczonego zawodu albo prowadzenia na własny rachunek działalności gospodarczej
-pokrywanie kosztów specjalistycznych porad prawnych, psychologicznych lub zawodowych.

W ramach Dolnośląskiego Ośrodka Mediacji (DOM):

Do prac Ośrodka należy prowadzenie mediacji z zakresu: prawa karnego, prawa cywilnego, prawa rodzinnego, konfliktów w dwunarodowościowych rodzinach, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa gospodarczego.

Prowadzone działania:

  • organizacja i prowadzenie szkoleń dla mediatorów oraz osób kierujących sprawy do mediacji z policji, prokuratury i sądów
  • upowszechnianie idei sprawiedliwości naprawczej
  • utrzymywanie kontaktów z organami wymiaru sprawiedliwości
  • współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami mediacji, towarzystwami mediatorów oraz pomocy ofiarom przestępstw.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej