Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta
Kontakt
Telefon
71 341 04 19
Adres rejestrowy
Ulica
Kołłątaja 26a
Kod pocztowy
50-007
Miejscowość
Wrocław
Województwo
Dolnośląskie
Powiat
Wrocław
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenia
KRS
0000069581
REGON
00122112800000
NIP
896-10-01-631
Rok powstania
1981
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Towarzystwa jest niesienie pomocy osobom bezdomnym i ubogim - w duchu Patrona, św. Brata Alberta. Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez -zakładanie i prowadzenie schronisk, noclegowni, domów stałego pobytu, -pracę socjalną, pomoc prawną i psychologiczną, posługę religijną, -prowadzenie kuchni, łaźni świetlic, klubów, organizowanie wigilii i śniadań wielkanocnych, kolonii, -wydawanie żywności, odzieży, sprzętów, środków czystości, leków, -współdziałanie z samorządem terytorialnym, administracją państwową, Kościołem Katolickim, organizacjami pozarządowymi, -działalność informacyjną, inspirowanie badań naukowych, -szkolenie pracowników i wolontariuszy.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
Odbiorcy działań
Reklama

Masz konto na Facebooku?

Publikujemy tam najciekawsze treści z ngo.pl
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji