Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

AIESEC Polska - Oddział Lokalny - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

AIESEC Polska - Oddział Lokalny - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Kontakt
Telefon
71 368 05 76
Adres rejestrowy
Ulica
Komandorska 118/120 bud lok. 1
Kod pocztowy
53-345
Miejscowość
Wrocław
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Powiat
Wrocław
Gmina
Wrocław
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa stowarzyszenia nie posiadająca osobowości prawnej
NIP
527-10-70-759
Rok powstania
1971
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
80
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

CHARAKTER ORGANIZACJI
AIESEC jest globalną, niezależną, apolityczną, nie działającą dla zysku organizacją prowadzoną przez studentów i niedawnych absolwentów. Członkowie interesują się bieżącymi problemami otaczającego nas świata, przywództwem oraz zarządzaniem. AIESEC nie dyskryminuje ze względu na rasę, kolor skóry, płeć, orientację seksualną, wyznanie, religię ani etniczne czy społeczne pochodzenie.

WIZJA
Pokój oraz pełne wykorzystanie potencjału ludzkiego.

ROLA
Poprzez rozwój jednostek przyczyniamy się do rozwoju naszego otoczenia ze specjalnym uwzględnieniem międzynarodowego zrozumienie i współpracy.

WARTOŚCI

  1. Jesteśmy spójni - nasze działania i decyzje są spójne i przejrzyste. Działamy i wypełniamy nasze zobowiązania w sposób, który jest zgodny z naszymi wartościami.
  2. Kreujemy liderów - przewodzimy przez przykład i tworzymy liderów poprzez działania i rezultaty. Bierzemy pełną odpowiedzialność za naszą rolę w rozwoju potencjału ludzkiego.
  3. Dążymy do doskonałości - staramy się osiągnąć możliwie najlepsze rezultaty we wszystkim, co robimy. Dążymy do ciągłego rozwoju dzięki kreatywności i innowacyjności.
  4. Czerpiemy radość ze współpracy - tworzymy dynamiczne otoczenie poprzez aktywny w nim udział. Cieszymy się z bycia częścią AIESEC.
  5. Korzystamy z różnorodności - staramy się rozwijać dzięki różnym stylom życia oraz poglądom obecnym w naszym wielokulturowym otoczeniu. Szanujemy i zachęcamy do współdziałania każdego człowieka.
  6. Myślimy o przyszłości - we wszystkich naszych działaniach bierzemy pod uwagę przyszłość naszej organizacji i społeczności. Nasze decyzje uwzględniają potrzeby przyszłych pokoleń.

DZIAŁALNOŚĆ
AIESEC zapewnia swoim członkom zintegrowany proces rozwojowy, który daje możliwość sprawdzenia się w roli lidera, wzięcia udziału w stażach międzynarodowych oraz dostęp do globalnego środowiska opartego na aktywnym zdobywaniu wiedzy.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
planowanie strategiczne i operacyjne
budowanie zespołu i zarządzanie nim
PR i promocja organizacji
pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
działalność na rzecz integracji europejskiej
partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń

Zarząd

Joanna Chciuk, Wiceprezydent ds. kontaktów korporacyjnych
Monika Frydlewicz, Wiceprezydent ds. wolontariatu dla instytucji
Dagmara Rosinska, Wiceprezydent ds. programu Global Citizen
Nicol Mikulska, Wiceprezydent ds. praktyk biznesowych i finansów
Monika Błach, Prezydent Komitetu Lokalnego
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej