Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. W. Pańki - Biuro we Wrocławiu

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. W. Pańki - Biuro we Wrocławiu
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
71 372 41 21
Telefon
71 344 26 90
Adres rejestrowy
Ulica
Marszałka Józefa Piłsudskiego 49-57
Kod pocztowy
50-032
Miejscowość
Wrocław
Województwo
dolnośląskie
Powiat
Wrocław
Gmina
Wrocław
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa fundacji nie posiadająca osobowości prawnej
Rok powstania
1990
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja:
Misją FRDL jest szerzenie idei samorządności obywatelskiej rozumianej jako podstawowa forma demokracji. Wypełniając swoją misję Fundacja wspiera działania samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych przyczyniając się tym samym do budowy i wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego.
Fundacja, realizując swoje cele statutowe, nie zastępuje samorządów oraz innych instytucji demokracji lokalnej w podejmowanych przez nich działaniach. Fundacja dąży natomiast do wzmocnienia potencjału tych instytucji i do inspirowania samorządowej i obywatelskiej aktywności.

Prowadzone działania:

  • Organizowanie szkoleń (zamkniętych i otwartych) o tematyce obejmującej wszystkie dziedziny funkcjonowania samorządu.
  • Organizowanie seminariów, konferencji.
  • Prowadzenie działalności doradczej: opracowywanie Planów Rozwoju Lokalnego, tworzenie studiów wykonalności dla jednostek samorządu terytorialnego niezbędnych przy wstępnej fazie realizacji projektów oraz udzielanie pomocy gminom w pozyskiwaniu środków pomocowych.
  • Realizacja wraz z Instytutem Transformacji Społeczeństwa z Kijowa programu, w wyniku którego jest nawiązywana i rozwijana współpraca miast Polski i Ukrainy. Organizacja w ramach tego projektu spotkań przedstawicieli miast ukraińskich oraz polskich z Dolnego Śląska.
  • Realizacja przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL projektu "Rodzic - pracownik - rozwój zawodowy rodziców podczas urlopu wychowawczego", którego celem jest wzrost możliwości godzenia życia zawodowego z rodzinnym poprzez wypracowanie elastycznych form i zasad pracy na odległość osób przebywających na urlopie wychowawczym.
  • Realizacja projektu "Rozwój kwalifikacji zawodowych w zakresie obsługi turystów zagranicznych - specjalistyczne kursy języków obcych dla osób pracujących", w ramach którego organizowane są bezpłatne kursy języka angielskiego i niemieckiego dla osób pracujących.
  • Realizacja projektu "Akademia Żaka", którego celem jest doradztwo dla studentów w zakresie poszukiwania pracy.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
wsparcie lokalowe, techniczne
pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

Zarząd

Tomasz Wysoczański, Dyrektor FRDL-CD
Irena Peszko, Członek Zarządu
Krzysztof Lutostański, Wiceprezes
Dominik Górski, Prezes Zarządu
Jerzy Regulski, Prezes FRDL
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej