Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. W. Pańki - Biuro we Wrocławiu

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. W. Pańki - Biuro we Wrocławiu
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
71 372 41 21
Telefon
71 344 26 90
Adres rejestrowy
Ulica
Marszałka Józefa Piłsudskiego 49-57
Kod pocztowy
50-032
Miejscowość
Wrocław
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Powiat
Wrocław
Gmina
Wrocław
Dane rejestrowe
Forma prawna
Rok powstania
1990
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja:
Misją FRDL jest szerzenie idei samorządności obywatelskiej rozumianej jako podstawowa forma demokracji. Wypełniając swoją misję Fundacja wspiera działania samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych przyczyniając się tym samym do budowy i wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego.
Fundacja, realizując swoje cele statutowe, nie zastępuje samorządów oraz innych instytucji demokracji lokalnej w podejmowanych przez nich działaniach. Fundacja dąży natomiast do wzmocnienia potencjału tych instytucji i do inspirowania samorządowej i obywatelskiej aktywności.

Prowadzone działania:

  • Organizowanie szkoleń (zamkniętych i otwartych) o tematyce obejmującej wszystkie dziedziny funkcjonowania samorządu.
  • Organizowanie seminariów, konferencji.
  • Prowadzenie działalności doradczej: opracowywanie Planów Rozwoju Lokalnego, tworzenie studiów wykonalności dla jednostek samorządu terytorialnego niezbędnych przy wstępnej fazie realizacji projektów oraz udzielanie pomocy gminom w pozyskiwaniu środków pomocowych.
  • Realizacja wraz z Instytutem Transformacji Społeczeństwa z Kijowa programu, w wyniku którego jest nawiązywana i rozwijana współpraca miast Polski i Ukrainy. Organizacja w ramach tego projektu spotkań przedstawicieli miast ukraińskich oraz polskich z Dolnego Śląska.
  • Realizacja przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL projektu "Rodzic - pracownik - rozwój zawodowy rodziców podczas urlopu wychowawczego", którego celem jest wzrost możliwości godzenia życia zawodowego z rodzinnym poprzez wypracowanie elastycznych form i zasad pracy na odległość osób przebywających na urlopie wychowawczym.
  • Realizacja projektu "Rozwój kwalifikacji zawodowych w zakresie obsługi turystów zagranicznych - specjalistyczne kursy języków obcych dla osób pracujących", w ramach którego organizowane są bezpłatne kursy języka angielskiego i niemieckiego dla osób pracujących.
  • Realizacja projektu "Akademia Żaka", którego celem jest doradztwo dla studentów w zakresie poszukiwania pracy.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
wsparcie lokalowe, techniczne
pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

Zarząd

Tomasz Wysoczański, Dyrektor FRDL-CD
Irena Peszko, Członek Zarządu
Krzysztof Lutostański, Wiceprezes
Dominik Górski, Prezes Zarządu
Jerzy Regulski, Prezes FRDL
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej