Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa"

Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa"
Kontakt
E-mail
Pokaż
E-mail
Pokaż
Telefon
600 804 680
Adres rejestrowy
Ulica
6-go Września 2
Kod pocztowy
05-200
Miejscowość
Wołomin
Województwo
mazowieckie
Powiat
wołomiński
Gmina
Wołomin
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000165263
REGON
01254590200000
NIP
524-15-68-940
Rok powstania
1991
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
200
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja
Celem Towarzystwa „SZANSA” jest stwarzanie warunków rozwoju dzieciom, młodzieży i ich rodzinom oraz innym dorosłym a zwłaszcza znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i zagrożonych marginalizacją społeczną, oraz poszkodowanych w wypadkach losowych i komunikacyjnych, poprzez wyzwalanie i wspieranie inicjatyw w dziedzinie edukacji, oświaty, wychowania, kultury, terapii, sportu, promocji i ochrony zdrowia, opieki i pracy socjalnej, ochrony środowiska i ekologii, a także wspieranie środowisk edukacyjnych, wychowawczych, akademickich, wolontariuszy, studentów oraz profesjonalistów pracujących na rzecz dzieci i rodzin.
Cele te realizowane są na terenach miejskich i wiejskich.

Dla realizacji tego celu Towarzystwo:

 1. Organizuje i prowadzi placówki: opiekuńczo - wychowawcze, edukacyjne, interwencyjne, szkoleniowe, ekologiczne, terapeutyczne, wsparcia, kultury i wypoczynku.
 2. Promuje i podejmuje inicjatywy opiekuńczo - wychowawcze, edukacyjne, terapeutyczne, kulturalne, sportowe, promujące zdrowie, ochronę środowiska i ekologię a także sprzyjające prawidłowemu rozwojowi dzieci i młodzieży w rodzinie, stymulując i rozwijając placówki i środowiska wychowawcze.
 3. Prowadzi działalność i spełnia świadczenia na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych i losowych oraz ich rodzin.
 4. Wspiera działania mające na celu pobudzenie aktywności, rozwijanie aspiracji życiowych.
 5. Organizuje pracownie działań twórczych dla dzieci i młodzieży w szczególności zagrożonych marginalizacją społeczną.
 6. Organizuje różne formy aktywnego wypoczynku, miejsca spotkań i prezentacji dziecięcych dokonań twórczych.
 7. Organizuje wymianę doświadczeń w zakresie opieki, wychowania, terapii, edukacji, zdrowia, kultury, sportu i pracy socjalnej.
 8. Pomaga wychowankom placówek opiekuńczo - wychowawczych i rodzin zastępczych, a także osobom bezrobotnym w społecznym i zawodowym usamodzielnianiu się.
 9. Współpracuje z instytucjami i organizacjami, których cele są zbliżone do celów Towarzystwa „SZANSA”.
 10. Współdziała z międzynarodowymi organizacjami w dziedzinie edukacji, wychowania, kultury, terapii, opieki i pracy socjalnej.
 11. Popularyzuje wiedzę dotyczącą opieki, edukacji, oświaty, wychowania, kultury, sportu, zdrowia, ekologii i ochrony środowiska, terapii, pracy socjalnej z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami, m.in. poprzez prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej.
 12. Inspiruje i prowadzi badania naukowe w dziedzinie opieki, wychowania, kultury, terapii, pracy socjalnej, zdrowia, edukacji a także ekologii.
 13. Organizuje różne formy rodzinnej opieki zastępczej, wsparcia i pomocy rodzinie w sytuacji kryzysu.
 14. Działa na rzecz integracji społecznej.
 15. Tworzy inne formy działania na rzecz pomocy dzieciom, młodzieży i ich rodzinom.
 16. Organizuje i prowadzi niepubliczne ośrodki adopcyjno - opiekuńcze

Prowadzone działania
Realizowanie programów: ’Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie’, ’Rodzinna Opieka Zastępcza’ - program ’Szansa w Rodzinie’, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Szansa" - programy szkoleniowe dla nauczycieli, Centrum Szkoleniowe TRAD "Szansa" - programy szkoleniowe dla wychowawców, psychologów, wolontariuszy, pracowników socjalnych - podejmujących pracę z dziećmi i młodzieżą oraz rodziną, programy lokalne odpowiadające na problemy rodzin w środowisku, organizowanie akcji letniej i zimowej dla dzieci i młodzieży.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
muzyka
teatr
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
profilaktyka uzależnień
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
działalność na rzecz integracji europejskiej
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej