Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Towarzystwo Przyjaciół I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego

Towarzystwo Przyjaciół I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
22 659 82 72
Telefon
22 822 25 15
Adres rejestrowy
Ulica
Raszyńska 22
Kod pocztowy
02-026
Miejscowość
Warszawa-Ochota
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Ochota
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000024016
REGON
00139022700000
NIP
525-15-74-221
Rok powstania
2001
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Ludzie
Liczba członków
600
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja:

 • Popularyzowanie koncepcji zakładania i prowadzenia niepublicznych szkół autorskich;
 • inicjowanie, propagowanie i doskonalenie autorskich programów oświatowych i wychowawczych mających na celu edukację w duchu zasad społeczeństwa obywatelskiego;
 • kształtowanie i promowanie postawy życzliwości, tolerancji i wrażliwości wobec innych, szacunku dla godności każdej osoby ludzkiej, aktywnego sprzeciwu wobec wszelkich form ksenofobii.

Prowadzone działania:

 • Prowadzenie szkół, działających w ramach Zespołu Społecznych Szkół Ogólnokształcących "Bednarska" im. Maharadży Jam Saheba Digvijay Sinhji;
 • zapewnienie prowadzonym przez siebie szkołom warunków do realizacji ich zadań statutowych.
  A także:
 • współpraca z Uniwersytetem Warszawskim, m.in. w zakresie nowych programów szkolnych;
 • rozwijanie współpracy z zagranicznymi ośrodkami szkolno-naukowymi;
 • współpraca z instytucjami i organizacjami, których cele są zbieżne z celami Towarzystwa;
 • współpraca z innymi szkołami publicznymi i niepublicznymi, również z innych państw.

Szkoły towarzystwa realizują programy edukacyjne mające na celu przeciwdziałanie wszelkim formom rasizmu i ksenofobii.
Obok uczniów bardzo zdolnych, przyjmowane są także dzieci wymagające dodatkowej opieki - niepełnosprawne, dzieci uchodźców politycznych, którym gwarantujemy bezpłatną naukę.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja dzieci i młodzieży
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
działalność na rzecz integracji europejskiej

Zarząd

Jerzy Lisiecki, skarbnik
Jerzy Modlinger, prezes
Zulfia Buzurtanova, członek zarządu
Joanna Nowakowska-Drapała, vice prezes
Maciej Wojnarowski, sekretarz
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele pożytku publicznego
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej