Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wszystko o działalności odpłatnej w jednym miejscu! Kup kurs online "Jak NGO może sprzedawać produkty i usługi"

Towarzystwo Opieki Nad Ociemniałymi Stowarzyszenie

Towarzystwo Opieki Nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
22 752 30 00
Telefon
22 752 30 09
Adres rejestrowy
Ulica
Brzozowa 75
Kod pocztowy
05-080
Miejscowość
Laski
Województwo
mazowieckie
Powiat
warszawski zachodni
Gmina
Izabelin
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000054086
REGON
007025977
NIP
5270209913
Rok powstania
1911
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Ludzie
Liczba członków
1500
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Ośrodek dla niewidomych Laskach powstał dzięki ociemniałej Matce Elżbiecie Róży Czackiej. Utratę wzroku w młodości odczytała jako swoje życie powołanie. W 1911 r. założyła Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, a w kilka lat później - Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. W oparciu o te filary zbudowała w początku lat 20-tych XX w. Zakład dla Niewidomych w Laskach.

Od 100 lat idea M. Czackiej wciąż jest żywa. Osobiście doświadczając braku wzroku, zdawała sobie sprawę, jak ważne jest wychowanie niewidomych do samodzielnego, w pełni odpowiedzialnego życia. Dlatego w Laskach obejmujemy wychowaniem niewidome dzieci od pierwszych miesięcy po urodzeniu po maturę lub egzaminy zawodowe, starając się zapewnić im warunki do integralnego wzrastania w poczuciu własnej godności i otwartości na innych. W przyszłości będą one mogły zaowocować ich samodzielnym życiem w rodzinach, w środowiskach pracy, w naszym społeczeństwie osób widzących.

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi otacza osoby niewidome i ociemniałe wszechstronną opieką w zakresie potrzeb edukacyjno-wychowawczych, rehabilitacyjnych, socjalnych i religijnych. Celem wyznaczonym i pozostawionym nam przez naszą Założycielkę - ociemniałą Matkę Elżbietę Czacką jest takie przygotowanie niewidomego, by mógł stać się pełnowartościowym członkiem społeczeństwa osób widzących, prowadząc swoje życie w sposób niezależny, odpowiedzialny, z poczuciem godności i wartości własnej osoby.

Dla realizacji tego celu Towarzystwo podejmuje liczne zadania

zajmuje się urządzaniem i prowadzeniem:

 • placówek wczesnego wspomagania dzieci z dysfunkcją wzroku dla dzieci do lat trzech (tzw. wczesna interwencja)
 • internatów, przedszkola, szkół na wszystkich poziomach kształcenia - podstawowym, gimnazjalnym, licealnym, zawodowym - włączając w nie również szkoły specjalne - gdzie oprócz edukacji dostosowanej do potrzeb osób niewidomych, organizowane są dla nich również zajęcia rehabilitacyjne
 • biblioteki, wypożyczalni książek i czytelni (czarno-drukowej, brajlowskiej, multimedialnej) w ramach Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Laskach

organizuje:

 • wakacje, zielone szkoły, pielgrzymki dla naszych niewidomych wychowanków
 • turnusy wypoczynkowe lub rehabilitacyjno-wypoczynkowe dla niewidomych z rodzinami
 • kursy rehabilitacji podstawowej i zawodowej dla niewidomych i niedowidzących

prowadzi również:

 • rehabilitację zawodową, biura poradnictwa zawodowego, pomoc w zatrudnieniu i adaptacji w nowym środowisku - obejmując nie tylko absolwentów Lasek
 • domy opieki dla niewidomych kobiet (w Żułowie) i mężczyzn (w Niepołomicach)
 • małą drukarnie brajlowską, która dostosowuje obowiązujące podręczniki szkolne do potrzeb naszych uczniów wydając je w brajlu

zajmuje się:

 • działalnością naukową i badawczą z zakresu tyflologii, tyflopedagogiki, (dziedzin, które poświęcają uwagę osobom niewidomym) - zbierając również statystyki dotycząc procesów utraty wzroku i integracji ze środowiskiem ludzi widzących,
 • wytwarzaniem specjalistycznych pomocy edukacyjnych.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / jest wpisana do rejestru przedsiębiorców.

Zarząd

Paweł Kacprzyk, Prezes Zarządu
Anna Magdalena Podgórska, I Zastępca Prezesa
Beata Sawicka, II Zastępca Prezesa
Bożena Zych, Skarbnik
Stefan Julian Dunin-Wąsowicz, Zastępca Skarbnika
Kamila Miler-Zdanowska, Członek Zarządu
Włodzimierz Domański, Członek Zarządu
Barbara Krech, Członek Zarządu
Damian Reśkiewicz, Członek Zarządu
Tomasz Wojakowski, Członek Zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej