Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Polski Komitet Pomocy Społecznej - Zarząd Rejonowy we Włocławku

Polski Komitet Pomocy Społecznej - Zarząd Rejonowy we Włocławku
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
54 232 10 96
Telefon
54 232 10 96
Adres rejestrowy
Ulica
Związków Zawodowych 18
Kod pocztowy
87-800
Miejscowość
Włocławek
Województwo
kujawsko-pomorskie
Powiat
Włocławek
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Parter ale brak podjazdu.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa stowarzyszenia nie posiadająca osobowości prawnej
REGON
00702376000140
NIP
888-18-25-726
Rok powstania
1975
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
1200
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja:
Dobrowolne i bezinteresowne niesienie różnorodnych form pomocy osobom i rodzinom, które z różnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swoich życiowych problemów, w szczególności ludziom starszym, niepełnosprawnym, chorym, samotnym, rodzinom wielodzietnym, pozbawionych środków do życia. Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających bezpośredniemu uczestnictwu w działaniach na rzecz osób potrzebujących pomocy, bądź wspieranie takich działań.

Prowadzone działania:
Naszym celem jest dobrowolne i bezinteresowne niesienie różnorodnych form pomocy osobom i rodzinom, które z różnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swoich życiowych problemów, w szczególności ludziom starszym, niepełnosprawnym, chorym, samotnym, zagrożonym demoralizacją, rodzinom pozbawionym środków do życia, ubogim i bezradnym.
PKPS realizuje swoje zadania poprzez:
-organizowanie usług opiekuńczych,
-udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej,
-świadczenie pomocy postpenitencjarnej,
-poradnictwo prawne,
-prowadzenie całodziennych i popołudniowych Klubów Seniora.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Odbiorcy działań

Zarząd

Halina Orzelska, Sekretarz
Jerzy Baranowski, Wiceprezes
Antoni Winter, Wiceprezes
Irena Łobocka, Prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej