Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej

Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
22 620 62 11
Telefon
605 622 502
Telefon
22 620 62 11
Adres rejestrowy
Ulica
Twarda 6
Kod pocztowy
00-105
Miejscowość
Warszawa-Śródmieście
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Śródmieście
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000127872
REGON
01255477500000
NIP
525-20-95-356
Rok powstania
2002
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
780
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja
Obrona interesów żydowskich kombatantów i poszkodowanych w II wojnie światowej. Podejmowanie działań na rzecz zachowania w pamięci zbrojnego czynu żydowskiego oraz walki o wolność i godność ludzką w czasie II wojny światowej. Walka z ksenofobią i antysemityzmem. Upowszechnianie prawdy o udziale Żydów w walkach na wszystkich frontach II wojny światowej, o martyrologii Żydów w gettach i obozach. Występowanie do władz Niemiec, Szwajcarii oraz światowych organizacji żydowskich w celu uzyskania odszkodowań materialnych i satysfakcji moralnej członków Stowarzyszenia za krzywdę i cierpienia doznane w czasie wojny.

Prowadzone działania
Upowszechnienie prawdy o losie Żydów podczas zagłady i przeciwdziałanie próbom znieważenia pamięci jej ofiar. Podejmowanie działań mających na celu upamiętnienia wysiłku zbrojnego. Oznakowywanie grobów Żydów kombatantów. Przeciwdziałanie dyskryminacji rasowej, ksenofobii i antysemityzmowi. Nawiązanie współpracy z pokrewnymi organizacjami w kraju i za granicą. Prowadzenie działalności charytatywnej. Udział w ogólnopolskich przedsięwzięciach kombatanckich. Organizowanie imprez okolicznościowych, np. obchody rocznic powstań w Gettach Warszawskim i Białostockim, wyzwolenia obozów koncentracyjnych. Organizowanie odczytów i prelekcji dla młodzieży szkolnej. Udział w pracach Fundacji "Polsko - Niemieckie Pojednanie ". Załatwianie uprawnień kombatanckich byłym więźniom gett i tzw. "Sybirakom". Rozpoczęcie prac nad wydaniem tomu wspomnień żyjących członków organizacji, byłych więźniów gett, obozów koncentracyjnych i więzień hitlerowskich.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej