Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących "Tęcza"

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących "Tęcza"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
E-mail
Pokaż
Telefon
22 822 03 44
Telefon
22 658 43 30
Telefon
22 822 03 44 wew. 32
Adres rejestrowy
Ulica
Kopińska 6/10
Kod pocztowy
02-321
Miejscowość
Warszawa-Ochota
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Ochota
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Brak barier architektonicznych, siedziba dostosowana do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000095698
REGON
00215886300000
NIP
526-20-48-453
Rok powstania
1990
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2005
Ludzie
Liczba członków
150
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misją Stowarzyszenia jest niesienie wszelkiej, kompleksowej, specjalistycznej i profesjonalnej pomocy dzieciom i osobom niewidomym i słabowidzącym, w szczególności dzieciom i osobom niewidomym i słabowidzącym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz ich rodzinom, wyrównywanie życiowych szans tych rodzin, pomoc i wspieranie w osiąganiu większej samodzielności, niezależności w życiu i lepszej jakości ich życia.

Główne cele organizacji to:

 • ochrona zdrowia, leczenie i rehabilitacja dzieci i osób niewidomych i słabowidzących, w szczególności ze sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz dzieci zagrożonych utratą widzenia lub zaburzeniami widzenia,
 • promowanie zdrowia, edukacja zdrowotna, kształtowanie postaw i zachowań prozdrowotnych w dziedzinach związanych z widzeniem, zaburzeniami widzenia, poprawą widzenia, poprawą jakości życia osób niewidomych i słabowidzących,
 • nauka i edukacja, działalność oświatowa, wychowanie dzieci i osób niewidomych i słabowidzących, w szczególności ze sprzężonymi niepełnosprawnościami,
 • upowszechnianie wiedzy na temat diagnostyki, leczenia, terapii, edukacji, rehabilitacji, ochrony zdrowia oraz kompleksowej pomocy dzieciom i osobom z zaburzeniami widzenia, w tym prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej w stosunku do rodziców i osób zawodowo zajmujących się pracą z niepełnosprawnymi,
 • przygotowywanie i kształcenie kompetentnych kadr pomagających dzieciom i osobom niewidomym i słabowidzącym, w szczególności osobom ze sprzężonymi niesprawnościami w zakresie leczenia, edukacji, terapii i rehabilitacji,
 • pomoc dzieciom niewidomym i słabowidzącym kształcącym się w masowych i integracyjnych placówkach oświatowych w nauce i adaptacji do środowiska sprawnych rówieśników oraz podejmowanie działań na rzecz integracji obu tych środowisk.

Stowarzyszenie "Tęcza" obejmuje różnymi formami stałej, specjalistycznej pomocy ok. 250 rodzin wychowujących dziecko niewidome lub słabowidzące, z tego ok. 80% podopiecznych stanowią dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami - zaburzeniami rozwoju, upośledzeniem umysłowym, niepełnosprawnością fizyczną i in.

Nasze główne działania to:
1) Prowadzenie placówek leczniczo-rehabilitacyjnych dla dzieci i osób niewidomych i słabowidzących ze sprzężonymi niesprawnościami:

 • Poradni Kompleksowej Diagnozy, Wczesnej Edukacji, Terapii i Rehabilitacji dla małych dzieci niewidomych i słabowidzących oraz ich rodzin - Warszawa, ul. Nowolipie 13/15. Poradnia zapewnia kompleksową pomoc psychologiczną, terapeutyczną, rehabilitacyjną 150 maluchom w ciągu roku.
 • Ośrodka dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących ze sprzężonymi niepełnosprawnościami - Warszawa, ul. Kopińska 6/10. Ośrodek obejmuje kompleksową, wielospecjalistyczną pomocą 45 dzieci w wieku od 3 do 14 lat.
 • Ośrodka dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami - Warszawa, ul. Leonarda 12. Ośrodek obejmuje kompleksową, wielospecjalistyczną pomocą 48 podopiecznych.
  2) Udzielanie wszechstronnej pomocy dzieciom niewidomym i słabowidzącym bądź zagrożonym utratą widzenia oraz ich rodzinom w organizacji leczenia i rehabilitacji w krajowych i zagranicznych ośrodkach medycznych.
  3) Pomoc finansowa i rzeczowa rodzinom dzieci niewidomych i słabowidzących, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej oraz ich osieroconym dzieciom.
  4) Organizacja szkoleń dla rodziców dzieci niewidomych i słabowidzących oraz dla profesjonalistów różnych dziedzin.
  5) Prowadzenie różnych form edukacji, psychoedukacji, terapii i pomocy psychologicznej dla rodzin osób i dzieci niewidomych i słabowidzących, w szczególności osób ze sprzężonymi niesprawnościami.
  6) Organizowanie wakacyjnych turnusów rehabilitacyjnych dla podopiecznych Stowarzyszenia i ich rodzin.
  7) Współpraca i wspieranie innych organizacji działających na rzecz dzieci niewidomych i słabowidzących.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
11.04.2006
Stowarzyszenie Karan (Katolicki Ruch Antynarkotyczny) podsumowało akcję "Pomóż dzieciom godnie żyć". Wolontariuszom i artystom udało się zebrać w sklepach Real i Makro 72 tys. zł.

Zarząd

Anna Witarzewska, prezes
Krystyna Furjan, skarbnik
Halina Frankowska, wiceprezes
Anna Witarzewska, p/o dyrektor
Ewa Osiewicz-Maciejczyk, sekretarz
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele pożytku publicznego
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej